Przejdź do treści

Wystartował projekt EPOS PL+

Otwarcie projektu EPOS-PL+

10 marca 2020 r. w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach oficjalnie zainaugurowana została realizacja projektu EPOS PL+. Jest on częścią największego europejskiego programu rozwoju infrastruktury badawczej w naukach o Ziemi o nazwie EPOS – European Plate Observing System. W skład polskiego konsorcjum wchodzi 6 jednostek naukowych oraz jeden partner przemysłowy, czyli Polska Grupa Górnicza.

Projekt EPOS-PL+ jest częścią największego europejskiego programu rozwoju infrastruktury badawczej w naukach o Ziemi o nazwie EPOS (European Plate Observing System) i stanowi jego integralną część. Program EPOS obejmuje obecnie 25 krajów Europy. Pozwala lepiej zrozumieć trzęsienia ziemi, erupcję wulkanów i inne geozagrożenia, również te związane z eksploatacją złóż.

W Polsce integrowane są dziedzinowe infrastruktury badawcze, które będą stanowiły Lokalne Centra Danych dla zagrożeń antropogenicznych, obserwacji geomagnetycznych i magnetotellurycznych, laboratoriów analitycznych, danych GNSS i radiometrycznych, obserwacji grawimetrycznych, badań sejsmicznych litosfery i danych satelitarnych.

Celem projektu EPOS-PL+ jest zwiększenie funkcjonalności dużej infrastruktury badawczej, która jest tworzona w ramach programu #EPOS. W Polsce powstanie m.in. satelitarny bank danych czyli nowe Centrum Infrastruktury Badawczej (Centrum Infrastruktury Badawczej Danych Satelitarnych – CIBDS), Platforma IT do badań metodami Sztucznej Inteligencji (EPOS-AI) z użyciem sieci neuronowych i komputerów o wielkiej mocy obliczeniowej. W Polskiej Grupie Górniczej zostanie zrealizowany nowy poligon pomiarowy o nazwie Geofizyczny System Bezpieczeństwa dla Górniczych Filarów Ochronnych, który pozwoli na prowadzenie zaawansowanych badań nad zagrożeniem tąpnięciami i sejsmicznością obszarów górniczych. Celem pośrednim projektu jest promowanie współpracy nauki z biznesem.

W skład konsorcjum realizującego projekt #EPOS-PL+ wchodzi 6 jednostek naukowych: Główny Instytut Górnictwa (GIG) w Katowicach,  Instytut Geofizyki PAN, Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Nauk Geologicznych PAN, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz jedyny partner przemysłowy, jakim jest Polska Grupa Górnicza.


Projekt dofinansowany jest ze środków #ProgramOperacyjnyInteligentnyRozwój.

Termin realizacji projektu obejmuje lata 2020–2023 (01.01.2020 r.–31.12.2023 r.). Całkowity koszt jego realizacji to 52 844 599,09 zł. 

 

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Główny Instytut Górnictwa

Reklama