Przejdź do treści

Wystartowała budowa Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze

Podpisanie umowy na I etap budowy Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze

W poniedziałek, 9 listopada 2020 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego,została podpisana umowa pomiędzy marszałek Elżbietą Anną Polak oraz Michałem Nicklem – prezesem spółki PTB Nickel – na budowę Parku Technologii Kosmicznych (PTK) w Nowym Kisielinie, dzielnicy miasta Zielona Góra. Wykonawca zbuduje obiekt za 28 mln zł do końca grudnia 2022 roku. Koszt całej inwestycji to 60 mln zł.

Nowy Kisielin do 31 grudnia 2014 r. był wsią na obrzeżach miasta Zielona Góra o trzynastowiecznej metryce. Od 1 stycznia 2015 r. część miasta i osiedle administracyjne Zielonej Góry. Marszałek Anna Polak przypomniała, że budowa Parku Technologii Kosmicznych została wpisana do strategii rozwoju województwa lubuskiego w 2015 roku. Warunkiem powodzenia projektu było pozyskanie partnerów. Zostali nimi: Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, zielonogórska firma Hertz i Uniwersytet Zielonogórski.

Projekt PTK rodził się wiele lat. Jeszcze w grudniu 2014 roku został wpisany do Kontraktu Terytorialnego. Pierwotnie miał to być radioteleskop. Jego inicjatorem był prof. Janusz Gil z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na bazie tego projektu postanowiono zbudować Park Technologii Kosmicznych. W 2015 roku wystąpiono do rządu o zmianę zapisów w Kontrakcie Terytorialnym i dzięki wsparciu Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk to się udało. Jednym z warunków było także wyłonienie firmy, która będzie partnerem projektu. W wyniku przetargu wybrana została firma Hertz, która ma już doświadczenie w tym zakresie w Europie i na świecie. Warunkiem powstania parku była też współpraca z uczelnią. W ten sposób partnerem projektu został Uniwersytet Zielonogórski. A w roku 2019 otwarty został zielonogórski oddział Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Projekt w zdecydowanej części będzie finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.  9 listopada br. podpisana została umowa na pierwszy etap budowlany. Te prace zakończą się w grudniu 2022. Wykona je firma PTB Nickel za 28 mln złotych. Następny etap to wyposażanie Parku. Na ten cel tez mamy zaplanowane środki finansowe nie tylko w regionalnym programie, ale tez  duża część to wkład  własny samorządu województwa, tj. ponad 18 mln zł – wyjaśnia marszałek Polak.

Budowa Parku Technologii Kosmicznych to niezwykle ważny projekt dla rozwoju gospodarczego regionu, szczególnie w kontekście innowacyjności. To efekt dobrej współpracy i partnerstwa – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak

Jak zaznacza członek zarządu Marcin Jabłoński samorząd będzie czynił starania żeby jeszcze zwiększyć zakres i wartość projektu. Zgłosiliśmy go do Krajowego Programu Odbudowy. Chcemy poszerzyć jego zakres o to, co się wiąże z kształceniem lotniczym. To są kierunki, które mają pewne tradycje w regionie i wiążemy z nimi nadzieje – wyjaśnił.

O znaczeniu realizacji projektu dla rozwoju regionu mówili lubuscy parlamentarzyści. W województwie lubuskim powstaje rozwiązanie bez precedensu na skalę kraju. Nie ma takich przedsięwzięć, finansowanych ze środków unijnych w żadnym innym miejscu w Polsce. Było to możliwe dzięki determinacji samorządu i pasji wielu osób. Nie zabrakło nam świadomości, dzięki temu mam nadzieję, że lubuskie będzie poprawiać swoją pozycję na mapie regionów, budujących swój potencjał o innowacyjną gospodarkę – podkreślał poseł Waldemar Sługocki.

Park Technologii Kosmicznych ma duże przełożenie na region. Dla Uniwersytetu Zielonogórskiego park będzie dobrym zapleczem do wspólnych, prestiżowych projektów z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Jesteśmy teraz na etapie czekania, kiedy „coś” wyrośnie z ziemi i czekamy na dobre efekty – podkreślał prof. Andrzej Pieczyński – prorektor ds. rozwoju UZ.

Patrzymy na ten projekt, jako inwestycję, jako element infrastruktury europejskiej, dlatego to jest tak niezmiernie ważne dla przyciągnięcia inwestorów. Jestem przekonany, że projekt będzie pożytkiem zarówno dla lubuskiego, jak i dla Polski w kontekście programów kosmicznych – podkreślał prof. Zbigniew Kłos z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Projekt budowy Parku Technologii Kosmicznych wart jest łącznie 60,7 mln zł.  Dofinansowanie z UE: 41,9 mln zł. Wkład własny: z budżetu województwa: 18,7  mln zł oraz z firmy Hertz Systems – 607 tys. zł.

Planowane zakończenie budowy to grudzień 2022 roku.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Gazeta Lubuska.pl

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

 

 

Reklama