Przejdź do treści

Wystawa zegarów słonecznych w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Wystawa zegarów słonecznych

W dniu 20 marca br. w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego  odbędzie się otwarcie wystawy „Sol Omnia Regit, gnomoniczne opowieści z Wieży Matematycznej”. Na wydarzenie zaprasza dyrektor placówki prof. dr hab. Jan Harasimowicz. Uroczystość rozpocznie się o godz. 13.00 w Wieży Matematycznej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Słońce rządzi wszystkim. Jest to fakt tak oczywisty, że – podobnie jak siła ciążenia – aż trudny do pojęcia. Spostrzeżenie, że ruch Słońca jest powtarzalny i przewidywalny, a więc stanowi użyteczne narzędzie pozwalające na planowanie życia społecznego, wyznacza początki ludzkiej kultury i cywilizacji. Materializacją tej myśli jest zegar słoneczny – przyrząd służący do wyznaczania czasu i jego pomiaru według położenia Słońca.

Zegary słoneczne oraz sposoby pomiaru czasu przybierały w historii różne formy. Zależały one od pojmowania upływu czasu, stopnia zrozumienia zasad pozornego ruchu Słońca po nieboskłonie, zróżnicowania potrzeb religijnych, społecznych i ekonomicznych. Wraz z innymi przyrządami gnomonicznymi zegary słoneczne należały do najbardziej precyzyjnych instrumentów naukowych swoich epok, będąc fundamentem rozwoju astronomii i instrumentarium technicznego w wielu dziedzinach.

W takim sensie zegary słoneczne stanowią wyjątkowe lustro: odbija się w nim fascynujący – wielowątkowy i zróżnicowany – obraz świata, w którym funkcjonowali nasi poprzednicy, widziany na tle rozwoju astronomii.

Władze Muzeum zachęcają wszystkich zwiedzających do zapoznania się z przedstawionym wyżej "obrazem świata" na drugim poziomie Wieży Matematycznej (gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki 1), gdzie w sąsiedztwie najcenniejszego zabytku śląskiej gnomoniki – osiemnastowiecznej linii południkowej – zaprezentują wystawę zegarów słonecznych ze zbioru rodziny Lose. Ponadto wszystkich zainteresowanych zachęcają także do odwiedzin portali gnomonika.pl oraz sundialsoc.org.uk.

Organizatorzy wystawy serdecznie zapraszają.

 

Źródło: Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

Fot. Wojciech Małkowicz

Reklama