Przejdź do treści

XLVI OMSA odbędzie się w formie publicznej telekonferencji

OMSA 2020

Z powodu niebezpieczeństwa epidemiologicznego (wirus COVID-19) organizatorzy finału Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego 2020, przewidzianego pierwotnie na 1921 marca 2020 roku w Grudziądzu, przełożyli go na 46 czerwca 2020 roku. Finał XLVI OMSA zostanie przeprowadzony w formie zdalnej, przy pomocy transmisji internetowej.

Organizatorzy finału XLVI OMSA (Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego 2020) ogłosili 5 maja zmianę terminu i formy przeprowadzenia finału OMSA 2020. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników i organizatorów XLVI Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, przy pomocy transmisji internetowej. Do 16 maja 2020 roku należy nadsyłać nagranych referatów i prezentacji (szczegółowe informacje dla referującego).

W dniach 46 czerwca 2020 roku odbędzie się transmisja OMSA na kanale YouTube Astronarium.

Patronat nad OMSA 2020 sprawują Polskie Towarzystwo Astronomiczne, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oraz Polska Agencja Kosmiczna, która jest partnerem strategicznym. Natomiast patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Urania – Postępy Astronomii.

Pierwotnie finał XLVI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego miał odbyć się 1921 marca 2020 roku w Grudziądzu. Biorą w nim udział najlepsi młodzi badacze kosmosu ze szkół ponadgimnazjalnych z dziesięciu województw, którzy mieli przesłać swoje referaty o tematyce astronomiczno-astronautycznej w terminie od 1 stycznia do 15 lutego 2020 roku. 

Słowo „referat” nie oddaje poziomu nadesłanych prac, gdyż często są to po prostu uczniowskie prace badawcze. Wśród nich znalazły się między innymi prace młodych konstruktorów, na przykład własnoręcznie zbudowany radioteleskop czy projekt księżycowego habitatu roślinnego. Być może młodzi uczestnicy seminarium będą niedługo decydowali o przyszłości polskiego sektora kosmicznego.

Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne organizowane jest przez Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. Nie ma odpowiednika wśród innych konkursów ogólnopolskich.

Pomysł organizowania seminariów zrodził się właśnie w Grudziądzu. W latach 19691974 odbywały się tam miejskie, międzyszkolne seminaria astronomiczne i astronautyczne  najpierw w Domu Kultury GZPGum (obecnie Grudziądzkie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.), a następnie  w budynku Planetarium. Pierwsze seminaria – zainicjowane przez Jerzego Szwarca we współpracy z Adamem Giedrysem ze Szczecinka – organizowane były przez miłośników astronomii. Od roku 1973 organizację wydarzenia przejęło Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu. W roku szkolnym 1974/75 do organizacji seminariów włączyło się Olsztyńskie Planetarium. Konkursy na referat rozpisano więc w dwóch województwach – toruńskim oraz olsztyńskim – i zorganizowano seminaria astronomiczne dla laureatów. W kolejnych latach akcję rozszerzono na województwa Polski północnej: szczecińskie, koszalińskie, słupskie, gdańskie, bydgoskie, włocławskie, elbląskie, suwalskie i białostockie.

W latach 19751984 odbyło się w Grudziądzu dziesięć Międzywojewódzkich Młodzieżowych Seminariów Astronomicznych (MMSA). Z uwagi na duże zainteresowanie miłośników astronomii, młodzieży i nauczycieli, postanowiono rozszerzyć akcję na całą Polskę. Pokłosiem tego było organizowanie w latach 1985–2009 w Grudziądzu Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminaria Astronomiczne (OMSA).

Od 2010 roku obowiązuje nowa numeracja uwzględniająca Seminaria Międzywojewódzkie, czyli w roku 2011 odbyło się XXXVII OMSA. Od roku 2006 OMSA (XXII/XXXII) nosi imię Profesora Roberta Głębockiego, wieloletniego jurora i jednego z filarów tych seminariów. 11 lutego 2019 roku Polska Agencja Kosmiczna i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii podpisały umowę o współpracy  i odtąd wspólnie organizują wydarzenia popularyzujące tematykę astronomiczną. Pierwszym z nich było Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne w maju 2019 roku.

 

Więcej informacji:

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: OMSA, Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Grudziądzu

Reklama