Przejdź do treści

XXXI Zjazd PTA

Na zdjęciu: Radioteleskopy VLA.

Osiemdziesiąt lat temu, w 450 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, zebrali się w Toruniu astronomowie polscy i w odrodzonej po latach niewoli Ojczyźnie utworzyli Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Towarzystwo to do dzisiaj zrzesza zawodowych astronomów polskich, a jego statutowym celem jest prowadzenie działań mających na celu rozwój badań astronomicznych i szerzenie tej nauki w ojczyźnie Kopernika.

W jubileuszowym roku swego istnienia, astronomowie polscy postanowili spotkać się w Toruniu, w dniach 8 – 12 września 2003 r., aby podsumować ostatnie osiągnięcia badawcze i wyznaczyć cele dalszych działań naukowych i organizacyjnych. Toruński Zjazd został poświęcony problemom polskiego udziału w budowie wielkiego, 10-metrowego, teleskopu optycznego SALT w Południowej Afryce, europejskiej współpracy astronomicznej, astrofizyce wysokich energii i astrobiologii.

Do Torunia przybyło ok. 150 astronomów ze wszystkich ośrodków badań astronomicznych w Polsce i wielu z zagranicy m.in. gościliśmy prof. Bohdana Paczyńskiego z Princeton, dr Catherine Cesarsky, Prezydenta-Elekta Międzynarodowej Unii Astronomicznej i Dyrektora Generalnego ESO - Europejskiego Południowego Obserwatorium Astronomicznego w Chile, największego obecnie na świecie obserwatorium astronomicznego, prof. Harway Butcher'a, prezydenta Europejskiego Towarzystwa Astronomicznego i wielu innych. Referaty dotyczące wiodących problemów współczesnej astrofizyki wygłosili znakomici specjaliści polscy i zagraniczni. Dla szerokiej publiczności, w czwartek 11 września, o godz. 18-tej, w Planetarium Toruńskim prof. Jean-Pierre Lasota z Paryża wygłosił wykład popularnonaukowy o zjawiskach astrofizycznych w pobliżu czarnych dziur oraz odbył się specjalny pokaz.

Niektóre wystąpienia są dostępne w formie elektronicznej w materiałach zjazdowych na stronie http://www.pta.edu.pl/zjazd/

 

Źródło | oprac. Krzysztof T. Chyży

Na zdjęciu: Radioteleskopy VLA.

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama