Przejdź do treści

Za tydzień rozpocznie się 36. Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

Logo Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA)
W dniach 11-14 września w Warszawie spotkają się polscy astronomowie. Podczas konferencji przedstawione zostaną osiągnięcia polskiej astronomii w latach 2011-2013. W sporej części będzie dotyczyć także zagadnień dotychczasowej i przyszłej współpracy z Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) oraz Europejską Agencją Kosmiczną (ESA). Zostały jeszcze dwa dni na rejestrację udziału w konferencji (do 4 września).

W pierwszym dniu konferencji wręczone zostaną nagrody przyznawane przez PTA: Nagroda Młodych, Nagroda Zonna, a laureaci wygłoszą wykłady. Następnie w cyklu prelekcji zostanie dokonany przegląd osiągnięć polskiej astronomii w latach 2011-2013.

Drugi dzień zjazdu zostanie poświęcony Europejskiemu Obserwatorium Południowemu (ESO) oraz Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Do drugiej z organizacji Polska przystąpiła pod koniec 2012 roku, co rodzi wiele szans dla badań astronomicznych przez polskich naukowców. Z kolei do ESO jest szansa przystąpienia pod koniec roku 2013 lub w roku 2014. Omówione zostaną projekty zrealizowane przy współpracy z oboma instytucjami, a także perspektywy na przyszłość. Zaplanowano także specjalne warsztaty na temat składania wniosków o czas obserwacyjny na teleskopach ESO, gdyż polscy astronomowie mogą w najbliższym cyklu przydziału czasu obserwacyjnego aplikować na zasadach takich, jak naukowcy z krajów członkowskich.

W piątek, trzeciego dnia konferencji, odbędzie się sesja dotycząca popularyzacji astronomii, a następnie sesja prof. Opolskiemu, z okazji 100. rocznicy urodzin. Na zakończenie dnia nastąpi Walne Zebranie członków Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, na którym m.in. zostaną wybrane nowe władze organizacji.

Na zakończenie zjazdu PTA zostanie w sobotę po raz pierwszy wręczony Medal Bohdana Paczyńskiego. Otrzyma go prof. Martin Rees.

Zjazd odbędzie się w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Więcej informacji

Reklama