Przejdź do treści

Zakończono proces ratyfikacji umowy o wstąpieniu Polski do Europejskiego Obserwatorium Południowego

Nasz kraj ukończył procedurę ratyfikacji umowy o wstąpieniu do Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO). Od teraz już w pełni oficjalnie Polska jest współwłaścicielem jednych największych teleskopów astronomicznych na świecie, a nasze firmy wezmą udział w budowie teleskopu przyszłości: 39-metrowego E-ELT.

Informacja została opublikowana przez ESO dzisiaj (5 sierpnia 2015 r.). Czytamy w niej, że zakończyła się formalna procedura ratyfikacji. Polska została piętnastym krajem członkowskim Europejskiego Obserwatorium Południowego, wyprzedzając Brazylię, która umowę o przystąpieniu podpisała wcześniej niż nasz kraj, ale do tej pory jej nie ratyfikowała

Proces ratyfikacji został zakończony w momencie gdy tzw. instrument ratyfikacji został zdeponowany w Paryżu we francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Był to ostatni formalny krok po kilku wcześniejszych etapach procedury: podpisaniu 28 października 2014 r. w Warszawie umowy akcesyjnej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Lenę Kolarską-Bobińską, później zgody na ratyfikację przez polski parlament i złożeniu podpisu przez Prezydent RP, Bronisława Komorowskiego.

Polska uzyskała pełen dostęp do wielkich obserwatoriów astronomicznych ESO działających na półkuli południowej w Chile: La Silla i Paranal. W szczególności pracuje tam Bardzo Duży Teleskop (VLT) złożony z czterech ośmiometrowych teleskopów i czterech 1,8-metrowych, a także ALMA, czyli sieć 66 radioteleskopów na pustyni Atakama, przeznaczonych do obserwacji w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych.

Nowe naukowe możliwości otwierające się dla naszych astronomów będą zaprezentowane przez kadrę ESO podczas XXXVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który odbędzie się 7-10 września b.r. w Poznaniu. Aktualnie ESO prowadzi także nabór na staże podoktoranckie w ESO. Chętni, w tym Polacy, mogą zgłaszać się do 15 października 2015 r.

Udział w ESO oznacza też, że polskie przedsiębiorstwa i instytuty naukowo-techniczne będą mogły wykonywać zlecenia na rzecz ESO i startować w przetargach ogłaszanych prze tę organizację. W szczególności będą mogły wziąć udział w najbliższej gigantycznej inwestycji ESO o budżecie przekraczającym miliard euro, którą będzie budowa teleskopu przyszłości o wielkości połowy stadionu piłkarskiego. Teleskop E-ELT o średnicy 39 metrów kilkakrotnie przewyższy rozmiarami największe obecnie działające na świecie instrumenty tego typu. 3 lipca 2015 r. w Warszawie odbyły się warsztaty dla polskich firm zainteresowanych udziałem w budowie E-ELT.

Więcej informacji:

Reklama