Przejdź do treści

Zmarł prof. Antoni Opolski

Prof. Antoni Opolski podczas wykładu wygłaszanego w trakcie uroczystości z okazji swoich 90 urodzin. Wrocław 2003.

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 17 marca 2014 r. zmarł
Ś.P.
Prof. dr hab. Antoni Opolski
urodzony w Rozwadowie, woj. stanisławowskie , 11 czerwca 1913 r.

Nestor polskich astronomów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego,
członek honorowy i prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego,
emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego,
rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu,
prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, dziekan i prodziekan Wydziału Mat.-Fiz.Chem. UWr,
dyrektor Instytutu Astronomicznego,
absolwent studiów astronomicznych na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie,
gdzie doktoryzował się w 1939 r. pod kier. prof. Eugeniusza Rybki,
uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r., jeniec wojenny oflagów IIB, IID i XC,
pionier powojennej odbudowy Wrocławia, twórca wrocławskiej szkoły badania gwiazd pulsujących i opolskiej szkoły spektroskopii atomowej, wychowawca wielu pokoleń studentów, autor oryginalnych podręczników, odznaczony m.in. Złotym Medalem UWr, Krzyżem Kawalerskim OOP i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Żegnamy Człowieka o nieposzlakowanym życiorysie, wzór pracowitości, odpowiedzialności i skromności.

Pożegnanie akademickie odbędzie się w Klubie Uniwersyteckim w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego,
22 marca 2014 r. o godz. 12.15.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 22 marca 2014 r. o godz. 14.00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu.

Rektor i Senat Uniwersytetu Wrocławskiego,
Dziekan i pracownicy Wydziału Fizyki i Astronomii,
Dyrektor i pracownicy Instytutu Astronomicznego.

 

Źródło: PTA

Na zdjęciu: Prof. Antoni Opolski podczas wykładu wygłaszanego w trakcie uroczystości z okazji swoich 90 urodzin. Wrocław 2003. Źródło: Uniwersytet Wrocławski

(Tekst ukazał się pierwotnie w Serwisie edukacyjnym PTA Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama