Przejdź do treści

Zmarł prof. Janusz Kałużny (1955 - 2015)

Profesor Janusz Kałużny
6 marca 2015 r. w wieku 60 lat zmarł prof. Janusz Kałużny, astronom z warszawskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN oraz członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Był autorem około 300 publikacji naukowych.

Pogrzeb odbędzie się 13 marca 2015 r. w Warszawie. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godz. 13.30 w kościele św. Łukasza Ewangleisty, ul. Górczewska 176, po którym nastąpi odprowadzenie urny z prochami na Cmentarz Komunalny.

Janusz Kałużny ukończył studia astronomiczne na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1980. Stopień doktora uzyskał w 1985 roku, jego praca dotyczyła układów kontaktowych typu W UMa. Habilitację przeprowadził w 1994 roku, a cztery lata później otrzymał tytuł profesora. Pracował w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie.

Zainteresowania naukowe Kałużnego dotyczyły fotometrii i spektroskopii gwiazd, a w szczególności gwiazd zmiennych i układów podwójnych. Spora część poświęcona była gromadom gwiazd. Dzięki swojej specjalizacji w fotometrii CCD przyczynił się do powstania projektu OGLE. Prowadził też własny projekt obserwacyjny CASE. Opublikował blisko 300 publikacji naukowych oraz wypromował ośmiu doktorów.

Kilkakrotnie, w latach 1984, 1985, 1986, 1990 i 1991, został laureatem Nagrody Młodych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, przyznawanej naukowcom w wieku do 35 lat za wybitny indywidualny dorobek w dziedzinie astronomii. W 2007 ro­ku Fun­da­cja na rzecz Na­uki Pol­skiej przy­zna­ła mu pres­ti­żo­we sty­pen­dium „Mistrz”.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, Międzynarodowej Unii Astronomicznej (w tym dwóch jej komisji tematycznych: bliskich układów podwójnych gwiazd oraz gwiazd zmiennych), a także Komitetu Astronomii Polskiej Akademii Nauk. Był także reprezentantem Polski w Naukowej Grupie Roboczej SALT.

Więcej informacji:


Reklama