Przejdź do treści

Zmieniamy czas z letniego na zimowy

Zegar Big Ben w Londynie

W nocy z 29 na 30 października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Przesuwamy zegarki do tyłu o godzinę.

Zmiana czasu jest przeprowadzana na podstawie rozporządzenia prezesa Rady Ministrów. Najnowsze zostało wydane na lata 2022–2026. Zgodnie z nim w tym roku zmiana czasu nastąpi w niedzielę 30 października. O godzinie 3:00 wskazania zegarów zostaną cofnięte na godz. 2:00. Większość systemów elektronicznych (np. smartfony, komputery) automatycznie dostosuje wskazania zegarów do tej zmiany.

Generalnie zmiana czasu z letniego na zimowy następuje w ostatnią niedzielę października, co jest określone odpowiednią dyrektywą Unii Europejskiej. Wszystkie kraje unijne dokonują zmiany w tym samym momencie. W kolejnych latach będzie to odpowiednio: w 2023 roku – dnia 29 października, w 2024 roku – dnia 27 października, w 2025 roku – dnia 26 października, a w 2026 roku – dnia 25 października.

W ostatnich latach trwają dyskusje nad ewentualną rezygnacją ze zmian czasu na letni i zimowy. Rezolucję na ten temat przyjął nawet Parlament Europejski, ale jak dotąd nie wiadomo, czy zostaną podjęte wiążące decyzje. W innych częściach świata Meksyk podjął ostatnio decyzję o zrezygnowaniu z czasu letniego – będzie tam obowiązywał na stałe czas zimowy, przy czym dopuszczany jest wyjątek dla miast przy granicy z USA, mających duże powiązania gospodarcze z sąsiadem – będą one mogły stosować zmiany czasu. Z kolei w Jordanii będzie obowiązywał na stałe czas letni.

Gdy spojrzymy na historię, to zmiany czasu na letni i zimowy zaczęły być stosowanie na początku XX wieku, a ich powodem była chęć efektywniejszego wykorzystania światła dziennego. W Polski zmiana czasu była przeprowadzana w niektórych latach w okresie międzywojennym, a co roku jest stosowana od 1977 roku.

Urzędowy czas letni w Polsce odpowiada czasowi wschodnioeuropejskiemu (UTC+2), z kolei czas zimowy jest zgodny ze strefą czasu środkowoeuropejskiego (UTC+1).

Autor: Krzysztof Czart

 

Na zdjęciu: Zegar na wieży zegarowej Elizabeth Tower w Pałacu Westminsterskim w Londynie w Wielkiej Brytanii, zwyczajowo nazywany Big Benem. Źródło: PublicDomainPictures / Pixabay

 

 

Reklama