Przejdź do treści

Zostało kilka dni dla doktorantów chcących studiować w ESO

Jeszcze tylko kilka dni doktoranci kierunków związanych z badaniami kosmosu mają na składanie wniosków na odbycie części swoich studiów w Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO), do którego Polska niedawno przystąpiła. Chętni mają czas do 1 maja 2015 r.

Europejskie Obserwatorium Południowe co roku oferuje doktorantom możliwość odbycia części ich studiów w placówkach ESO. Głównym promotorem doktoranta pozostaje jego opiekun z macierzystej uczelni, natomiast na czas pobytu w ESO przydzielany jest dodatkowy opiekun spośród astronomów ESO. W ten sposób można spędzić w placówkach ESO cały rok, a w niektóych przypadkach nawet dwa lata. Doktorant przebywa w tym czasie w siedzibie ESO w Garching w Niemczech albo w biurze w Santiago w Chile.

Lista potencjalnych promotorów oraz proponowanych tematów badawczych znajduje się na stronie internetowej http://www.eso.org/sci/activities.html w zakładce „Fellowships and Studentships”. Szczegółowe warunki można także znaleźć w czasopiśmie wydawanym przez ESO, pt. „The Messenger”, w numerze 159 z marca 2015 r.

Termin zgłoszeń mija 1 maja 2015 r., a ocena i wybór kandydatów zakończy się w czerwcu lub lipcu 2015 r.

Więcej informacji

Źródło: ESO

Reklama