Przejdź do treści

Zwiększona aktywność Kappa Drakonidów Grudniowych

W nocy z 2 na 3 grudnia dostrzeżono zwiększoną aktywność niewielkiego roju Kappa Drakonidów Grudniowych. Obserwacji dokonano za pomocą kamer systemu CAMS zainstalowanych w Belgii i Holandii przy okazji próby zaobserwowania spodziewanego wzrostu aktywności 66 drakonidów.

W nocy z 2 na 3 grudnia 2016 przy dobrych warunkach atmosferycznych nad Europą Zachodnią przeprowadzono próbę zaobserwowania maksimum 66-Drakonidów. Na podstawie wcześniejszych przewidywań teoretycznych spodziewano się wzrostu aktywności 2 grudnia o godzinie 21:30 UT oraz 3 grudnia o godzinie 7:00 UT. Teoretycznie wyznaczony radiant roju miał leżeć na pograniczu gwiazdozbiorów Smoka i Cefeusza.

3 grudnia rano zebrano dane z 3 pierwszych kamer sieci CAMS Benelux. Wyznaczono orbity meteorów bazowych stwierdzając całkowity brak aktywności ze strony 66 drakonidów natomiast dostrzeżono 3 zjawiska z radiantem znajdującym się w innej części gwiazdozbioru Smoka.

W godzinach popołudniowych zebrano dane z 10 kolejnych kamer. Ponownie nie dostrzeżono aktywności 66 drakonidów natomiast potwierdzono aktywność z radiantu o współrzędnych RA=186 DEC=70. Pozycja radiantu zgodna jest z pozycją radiantu Kappa Drakonidów Grudniowych (336 DKD). Jest to rój którego istnienie zostało wcześniej potwierdzone obserwacyjnie w pracach Petera Jenniskensa z roku 2011 i 2016. Meteory z roju Kappa Drakonidów Grudniowych obserwowano przez całą noc. Pierwsze zjawisko odnotowano w stacjach Benningbroek, Hengelo i Gronau o godzinie 19:39 UT, ostatnie w stacjach Hengelo, Dwingeloo i Gronau o godzinie 5:08 UT.

Na podstawie:

Źródło: Meteor News

Reklama