Przejdź do treści

Zwycięzcy ogólnopolskich konkursów kosmicznych w Sieradzu w 2018 r.

W dniach 15 czerwca – 15 września 2018 r. odbywały się dwa konkursy kosmiczne - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Kosmicznej pt. „Rakiety w Polsce i na Świecie” oraz konkurs plastyczny pt. „Rakiety w domu i w zagrodzie”.  Towarzyszyły one IX Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej. Organizatorami konkursów było Miasto Sieradz oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W dniach 2-4 października 2018 r. w Sieradzu odbyła się IX Sieradzka Konferencja Kosmiczna. Pod koniec trzeciego dnia konferencji zostały ogłoszone wyniki dwóch towarzyszących wydarzeniu ogólnopolskich konkursów, wiedzy kosmicznej i plastycznego. Organizatorami konkursów było Miasto Sieradz oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN.

W tym roku konkursy rozpoczęły się z opóźnieniem, gdyż dopiero 15 czerwca i trwały do 15 września. Wynikało to po części ze zmiany organizatora konferencji, a po części z tematyki konferencji, która dotyczyła transportu kosmicznego.

Do 2017 r. konferencję kosmiczną i towarzyszące jej konkursy organizowało Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Od 2018 roku organizację Sieradzkich Konferencji Kosmicznych zdecydowało się przejąć Miasto Sieradz, i realizować je we współpracy z ich dotychczasowymi organizatorami i partnerami.

Konkursy przeznaczone były dla uczniów z klas 6-tych szkoły podstawowej oraz dla gimnazjalistów i licealistów. Konkursy odbywały się na dwóch poziomach: Junior (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Student (szkoły ponadpodstawowe), które różniły się poziomem trudności.

Celami Konkursu Wiedzy Kosmicznej było m.in. rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, popularyzacja wiedzy o kosmosie, o ESA, rakietach budowanych w Polsce i na świecie, wkładzie Polaków w technologię rakietową, przypomnienie lotu pierwszego polskiego kosmonauty gen. Mirosława Hermaszewskiego z okazji jego 40-lecia oraz popularyzacji informacji o polskim badaczu Kosmosu z Sieradza – Arym Sternfeldzie. A ponadto dobra zabawa, zdobycie wiedzy i przyjaciół oraz cennych nagród.

Pytania do konkursu wiedzy układali: dr hab. inż. Jan Kindracki z Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej, dr inż. Adam Okniński, kierownik Zakładu Technologii Kosmicznych Instytutu Lotnictwa w Warszawie oraz mgr Paweł Z. Grochowalski, kierownik Biblioteki Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie.

W konkursie wiedzy uczestniczyli uczniowie z 18 miejscowości, w większości z Polski zachodniej i centralnej. Wschodnią Polskę reprezentowały 2 miejscowości. Najdalej na zachód wysuniętym miastem była Zielona Góra, najdalej na Wschód Lublin, najdalej na północ konkurs dotarł do Redy, a na południe do Jastrzębia Zdroju. Najwięcej miejscowości reprezentowało województwo łódzkie. Na ten konkurs wpłynęło razem 30 prac od uczniów z 23 szkół, w tym: 14 prac w kategorii Junior z 13 szkół oraz 16 prac w kategorii Student z 10 szkół. Najwięcej prac było z Wielunia.

Konkurs plastyczny był niezależny od konkursu wiedzy kosmicznej. Łączyła je tylko tematyka, czyli rakiety. Hasło konkursu „Rakieta w domu i w zagrodzie” pozwalało uczestnikom rozwinąć skrzydła wyobraźni. Organizatorzy podpowiadali, że „Prawdopodobnie w przyszłości dostępne będą małe prywatne rakiety np. do lotów na drugą półkulę tak jak dziś dostępne są powszechnie samochody. Poza tym średniej wielkości rakiety rodzinne, rakiety sportowe, rakiety transportowe np. do lotów na Księżyc, na Marsa czy przywożące urobek z kopalni na planetoidach oraz rakiety pasażerskie itp. W kolonii na Marsie mała rodzinna rakieta będzie nieodzowna, aby skoczyć do teściowej na Ziemię na obiad)”. Część uczestników potraktowała hasło dosłownie, wobec czego obok polskiej kurnej chaty, pokrytej słomianym dachem, można było zobaczyć dumnie prężący się korpus nowiutkiej rakiety.

Oficjalne wyniki konkursów zostały ogłoszone w trzecim dniu IX Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej. Zwycięzcy zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz cennymi nagrodami, wśród których należy wymienić teleskopy astronomiczne.

Wykaz nagrodzonych osób oraz odpowiedzi na pytania w konkursie wiedzy kosmicznej można znaleźć na stronie Urzędu Miasta Sieradz.   

 

Paweł Z. Grochowalski

 

Źródło: CBK PAN, Urząd Miasta Sieradz

 

Lista zwycięzców i wyróżnionych

Zwycięzcy Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy pt. Rakiety w Polsce i na Świecie”  

Kategoria Junior:

  1. Szynal Błażej, Szkoła Podstawowa nr 5 im. św. Alojzego Orione w Zduńskiej Woli;

  2. Sikorski Franciszek, Prywatna Szkoła Podstawowa nr 62 w Warszawie;

  3. Witkowska Justyna, Szkoła Podstawowa nr 14 w Płocku

Kategoria Student:

  1. Garbarczyk Adam, I LO im K. Jagiellończyka w Sieradzu;  

  2. Pietrzak Paweł, I Liceum Ogólnokształcące im T. Kościuszki w Wieluniu

  3. Graczyk Paulina, II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

Wyróżnienie:

   Jakoniuk Bartłomiej z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, Technikum

 

Zwycięzcy konkursu plastycznego pt. „Rakiety w domu i w zagrodzie”.

Kategoria Junior:

  1. Matylda Ciesielska, SP  nr 16 Studzienice
  2. Karolina Strzelczyk, Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie
  3. Patrycja Janik, SP w Niwiskach

Kategoria Student:

  1. Michał Łuczyński, ZSP nr 1 w Sieradzu
  2. Bartosz Dobras, ZSP nr 1 w Sieradzu
  3. Dawid Ciumek, ZSP nr 1 w Sieradzu

Kategoria prace przestrzenne:

  1. Teresa Dudzińska, SP Beniądzice
  2. Mikołaj Michalak, ZSP nr 1 w Sieradzu

Wyróżnienia:

  1.  Weronika Smug, II LO w Wieluniu,
  2.  Robert Kowalski, SP Złoczew

 

 

Reklama