Przejdź do treści

Nasza przygoda z astronomią 2014 - wyniki konkursu

NASZA PRZYGODA Z ASTRONOMIĄ 2014 – wyniki Konkursu

NAGRODY GŁÓWNE:
Blisko 20 szkół biorących udział w programie „prenumerata sponsorowana MNiSW” zgłosiło swoją aktywność w ramach Konkursu Uranii „Nasza przygoda z astronomią 2014”. Zaprezentowano bardzo różnorodne rodzaje upowszechniania astronomii, samokształcenia i  badań własnych obejmujących wybrane jednostki, grupy młodzieży (np. kółka astronomiczne) aż po działania obejmujące całe społeczności szkolone i lokalne (np. spektakle teatralne). Trudne do porównania były również formy prezentowania tej aktywności przez różne podmioty, od zapisów filmowych po referaty, prezentacje i pokazy multimedialne i albumy. Nasze kryteria oceny działalności obejmowały zarówno zasięg jej oddziaływania jak i poziom merytoryczny. Od początku było jednak dla nas jasne, że przewidziana w konkursie pojedyncza nagroda to zdecydowanie za mało. W końcu udało się znaleźć dodatkowe środki by nagrodzić następujące szkoły:

GRAND PRIX URANII 2014

Publiczne Gimnazjum w Pokoju, ul. 1 Maja 15; 46-035 Pokój, woj. Opolskie

Astronomia – daleko czy jednak blisko (Wirtualna Akademia Astronomii): obserwacje, wycieczki-obozy naukowe, referaty-prezentacje, gazeta astronomiczna, uczniowskie projekty i prace badawcze (dokumentacja: prezentacje, rozprawki badawcze, gazeta-album)

Nagroda:
Refraktor achromat 12cm na montażu paralaktycznym z napędem;
Teleskop Newtona 20cm na montażu Dobsona;

I MIEJSCE
Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Reymonta w Porąbce Uszewskiej,
32-854 Porąbka Uszewska 306

Nasza przygoda z astronomią (aktywność szkoły od Roku Astronomii 2009): obserwacje, konkursy (A jednak się kręci, Astrolabium i inne), spotkania (np. z astronautą) i wycieczki, seminaria, wystawy i projekty plastyczne (dokumentacja: pokazy multimedialne, film, album)

Nagroda:
Teleskop Newtona 15cm na montażu paralaktycznym;
Teleskop/montaż VIRTUOSO;

II MIEJSCE

Powiatowy Zespół nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenia w Brzeszczach, ul. Kościuszki 1, 32-620 Brzeszcze;

Z Małym Księciem wśród planet – spektakl teatralny upowszechniający wiedzę dla społeczności lokalnej (dokumentacja: zapis video, ulotka-program)

Nagroda:
Teleskop/montaż VIRTUOSO;

Nagrody główne będą osobiście przekazane nagrodzonym społecznościom szkolnym przez przedstawiciela Redakcji Uranii po uzgodnieniu terminu wizyty.
 

POZAREGULAMINOWE NAGRODY INDYWIDUALNE:

Nasz Konkurs nie przewidywał nagród indywidualnych. Postanowiliśmy jednak chociaż symbolicznie wyróżnić uczniów, którzy w sposób istotny liderują aktywności swojej szkoły. Wszystkich wyróżnionych (lub ich nauczycieli) prosimy o podanie adresów pocztowych wyróżnionych uczniów, na który mają być wysyłane prenumeraty Uranii na adres urania@urania.edu.pl z tematem „Konkurs - nagroda Uranii”.

Specjalna nagroda indywidualna: – udział w Ogólnopolskim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym w Grudziądzu

Nina Bąkowska, Publiczne Gimnazjum w Pokoju, ul. 1 Maja 15; 46-035 Pokój, woj. Opolskie: własne projekty badawcze „Badanie faz Księżyca oraz ich wpływ na poziom wody mórz i  oceanów na Ziemi” oraz „Plamy na Słońcu i towarzyszące im zjawiska”

Wyróżnienia indywidualne (kolejność alfabetyczna) – prenumeraty Uranii 2015

Kacper Andrzejewski, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku, Klub kosmiczny „Kwazar”
Michał Gurgul, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Reymonta W Porąbce Uszewskiej: prezentacja „Nasza przygoda z astronomią”
Krzysztof Kania, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Reymonta W Porąbce Uszewskiej: prezentacja „Nasza przygoda z astronomią”
Dominika Kowalska, Publiczne Gimnazjum w Pokoju, Jowisz i jego księżyce, O Księzycu i grawitacji
Karol Kulon, I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu: album
Aneta Matura, Zespół Szkół, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Reymonta W Porąbce Uszewskiej: Mapa-obraz Księżyca w pełni
Kinga Moskal, Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 12 w Jaśle: rozprawka „Początek mojej historii z astronomią”
Anna Pabian, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Reymonta W Porąbce Uszewskiej: prezentacja „Nasza przygoda z astronomią”
Agnieszka Pałucka, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Reymonta W Porąbce Uszewskiej: prezentacja „Nasza przygoda z astronomią”
Albert Płoski, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku, Klub kosmiczny „Kwazar”
Sara Scheitza, Publiczne Gimnazjum w Pokoju, Astronomia – daleko czy jednak blisko?
Justyna Stiler, Publiczne Gimnazjum w Pokoju, Astronomia – daleko czy jednak blisko?
Mateusz Szenawa, Publiczne Katolickie Gimnazjum SPSK w Opolu: film „Czarne dziury”;
Teresa Walas, Publiczne Gimnazjum w Pokoju, Astronomia – daleko czy jednak blisko?
Karina Węgrzyn, Publiczne Gimnazjum im. Władysława Reymonta W Porąbce Uszewskiej: prezentacja „Nasza przygoda z astronomią”
Maciej Węsiora, I Liceum Ogólnokształcące w Kartuzach, ul. Klasztorna 4: film „Podstawowe obserwacje astronomiczne”
Natalia Wójtowicz, Zespół Szkół im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Niepołomicach, Plac Kazimierza Wielkiego 1, 32-005 Niepołomice: Plastyczny model Księżyca
Paulina Zielińska, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku: prezentacja „Moja przygoda z astronomią”
 
WYRÓŻNIENIA: (kolejność alfabetyczna)

I Liceum Ogólnokształcące im. H. Derdowskiego w Kartuzach, ul. Klasztorna 4, 83-300 Kartuzy;
Podstawowe obserwacje astronomiczne – obserwacje Księżyca, Słońca i gwiazd zmiennych wykonywane w szkole (dokumentacja: film)

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Skulsku, ul. Konińska 39, 62-560 Skulsk
Klub kosmiczny „Kwazar” – obserwacje, konkursy, wycieczki (dokumentacja: prezentacje slajdów, filmy)

Publiczne Katolickie Gimnazjum SPSK w Opolu, 45- 361 Opole, ul. Plebiscytowa 5;
Wirtualna Akademia Astronomii (dokumentacja: prezentacje, rozprawki, film)

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Dobrzyniu nad Wisłą, ul Licealna , 87-610 Dobrzyń nad Wisłą;
Projekt „Badamy Słońce” (dokumentacja: prezentacja)

Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 36/38;
Kosmiczny miesiąc w szkole (dokumentacja: film)

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni, ul. Wolności 22B
Magia Księżyca – sesja popularnonaukowa, widowisko słowno-muzyczne dla społeczności szkolnej i rodziców (dokumentacja: prezentacja, fragmenty zapisu video)

Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym szkołom przekażemy (przesyłka pocztowa) zestaw dostępnych numerów archiwalnych Postępów Astronomii 1991-1997 i Uranii 2001-2013 oraz książki astronomiczne (Na własne oczy, Poradnik miłośnika astronomii, Atlas nieba, Atlas Księżyca, Nowe opowiadania starego astronoma) do biblioteki szkolnej, a także kilka-kilkanaście bieżących numerów Uranii dla uczniów biorących udział w projekcie.

Pozostałe szkoły otrzymają (przesyłka pocztowa) nagrody za udział w Konkursie w postaci pakietów "Uranii" 2012, 2013 oraz bibliofilskich egzemplarzy "Postępów Astronomii" nr 2/1992 do biblioteki szkolnej. Numer archiwalny zawiera wywiad-rzekę z Aleksandrem Wolszczanem przeprowadzony kilka tygodni po odkryciu przez niego pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego. Dodatkowo przekażemy kilka bieżących egzemplarzy "Uranii" do rozdysponowania wśród uczniów biorących udział w projekcie.

W drugiej edycji Konkursu „Nasza przygoda z astronomią 2015” wyróżnione szkoły mogą przedstawić tę samą działalność uzupełnioną o działania w roku szkolnym 2014/15 i nową dokumentację. Nagrodzone szkoły (Grand Prix, I i II miejsce) będą oceniane za ewentualne zaprezentowanie nowej działalności.

Przewodniczący Jury Konkursu i Redaktor Naczelny Uranii

Maciej Mikołajewski
 


NASZA PRZYGODA Z ASTRONOMIĄ 2015

pula nagród 10 tys. złotych!

Również w roku 2015 zachęcamy wszystkie szkoły biorące udział w programie „Prenumerata Uranii 2015 sponsorowana przez MNiSW” do udziału w kolejnym Konkursie. Poza prenumeratą, nie ma żadnych warunków wstępnych. Jedynie szkoły nagrodzone (Grand Prix, I i II miejsce) w Konkursie w roku 2014, będą oceniane, za zupełnie nową aktywność (poczynając od roku szkolnego 2014/15). Oceniamy każdą aktywność astronomiczną, obejmującą upowszechnianie i popularyzację astronomii, edukację astronomiczną i badania własne na terenie szkoły i społeczności lokalnej. Nagrodami będzie sfinansowanie uzgodnionych zakupów sprzętu, usług lub oprogramowania służących rozwojowi działalności astronomicznej na terenie szkoły. Koszt pełnej puli nagród w 2015 roku, to co najmniej 10 000,- zł. Szczegóły wkrótce!