Przejdź do treści
Dodane przez grochowalski - 09 wrz 2017

Muzeum Okręgowe w Sieradzu i Centrum Badań Kosmicznym PAN zapraszają do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Kosmicznej dla młodzieży szkolnej pt. „60 lat ery kosmicznej - kierunek Mars” oraz w towarzyszącym mu konkursie plastycznym pt. „Mój nowy marsjański dom”. Prace należy nadsyłać do 15 września 2017 r.

Konkursy przeznaczone są dla młodziezy szkolnej, uczniów z klas 6-tych szkoły podstawowej oraz dla gimnazjalistów i licealistów. Konkurs składa się z trzech części. Każdy  z  uczestników  konkursu  pisemnego  musi  odpowiedzieć  na 15  pytań eliminacyjnych, sprawdzających zdobytą wiedzę historii podboju kosmosu i badań kosmosu,  a  następnie  - w drugim etapie - na 9 pytań szczegółowych,  wymagających  bardziej rozwiniętych  odpowiedzi, Natomiast na trzecim etapie uczestnicy konkursu muszą odpowiedzieć na dwa pytania problemowe (opisowe) wybrane spośród czterech przedstawionych  zagadnień.  Przy  czym  każdy  uczestnik konkursu  musi obowiązkowo odpowiedzieć na jedno pytanie zadaniowe i jedno wybrane przez siebie pytanie problemowe. Pytania problemowe i zadaniowe są różne dla obu grup wiekowych. Na wszystkie trzy etapy trzeba odpowiedzieć równocześnie, w tym samym mailu.

Celami Konkursu jest m.in. rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną badań kosmicznych i astronomicznych, popularyzacja wiedzy o kosmosie, o ESA, o Marsie, ze szczególnym uwzględnieniem polskich badań i budowy urządzeń kosmicznych do badania Marsa oraz o polskim badaczu Kosmosu z Sieradza – Arym Sternfeldzie. A ponadto dobra zabawa i zdobycie wiedzy (i nagród też). Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody w postaci profesjonalnych teleskopów.

Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest  przesłanie  odpowiedzi  pocztą elektroniczną  na adres: konkurswiedzykosmicznej@o2.pl. W temacie listu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz kategorię wiekową np. „Anna Nowak junior”.

Konkurs plastyczny organizowany jest pod hasłem „Mój nowy marsjański dom”. Zakres tematyczny prac uzależniony jest tylko od wyobraźni uczestników.  Ten  konkurs  jest niezależny  od  konkursu  wiedzy. Oceniane  będą  prace  wykonane  dowolną  techniką  (rysunek,  malarstwo,  grafika, collage, techniki mieszane, formy przestrzenne). Żaden z wymiarów pracy nie może przekroczyć 1 metra. Trzy najlepsze prace z każdej kategorii wiekowej (miejsce I, II i III)  zostaną  nagrodzone. Prace plastyczne należy przesłać na adres: Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2 98-200 SIERADZ

Termin doręczenia odpowiedzi pisemnych oraz prac plastycznych do Muzeum upływa 15 września 2017 r. Po  tym terminie prace nie będą przyjmowane.

Organizatorem Konkursu jest Muzeum Okręgowe w Sieradzu we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Konkurs został objęty patronatem Polskiej Agencji Kosmicznej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 5 października 2017, czyli drugim dniu VIII Sieradzkiej Konferencji Kosmicznej.

Pytania do konkursu układali pracownicy CBK PAN – dr Natalia Zalewska, dr Joanna Gurgurewicz, dr Paweł Wajer oraz mgr Paweł Z. Grochowalski.

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem: http://muzeum-sieradz.com.pl/wp-content/uploads/2017/05/Regulamin-Konku…

Link do strony konkursu: http://muzeum-sieradz.com.pl/konkurs-2017/
Kontakt i informacje dotyczące konkursu:

Anna Piestrzeniewicz
tel: 43 827 16 39,
e-mail: mos@pro.onet.pl

Paweł Z. Grochowalski

Źródło:  Muzeum Okręgowe w Sieradzu, CBK PAN