Przejdź do treści

Prawa autorskie

Prawa autorskie

Materiały zawarte w czasopiśmie "Urania - Postępy Astronomii" oraz na witrynie internetowej czasopisma są objęte prawami autorskimi oraz chronione przez prawo autorskie. Właścicielami praw są: redakcja, autorzy tekstów, zdjęć i innych materiałów.

Użycie materiałów

Z materiałów opublikowanych na witrynie "Uranii - Postępów Astronomii" można korzystać na własny użytek oraz do celów edukacyjnych i popularyzacji astronomii. Właścicielami praw do części zamieszczonych materiałów są inne osoby lub instytucje, w takim przypadku trzeba stosować zasady określone przez właściciela praw do danego materiału (np. zdjęć).

Logo Uranii

Pliki z logo "Uranii - Postępów Astronomii" można znaleźć w tym miejscu. Warunki użycia logo Uranii:
- logo mogą użyć instytucje, organizacje i inne podmioty organizujące wydarzenia, które uzyskały patronat Uranii (w kontekście danego wydarzenia i jego reklamy)
- logo może znaleźć się na wydawnictwach, które uzyskały patronat Uranii
- logo może być użyte w prezentacjach edukacyjnych, naukowych lub z zakresu popularyzacji nauki, w których jest wspominana Urania
- inne przypadki użycia logo wymagają wcześniejszej zgody redakcji (pytanie można przesłać e-mailowo)

Wykluczenie odpowiedzialności

Redakcja "Uranii - Postępów Astronomii" dokłada wszelkich starań, aby opublikowane materiały i udostępnione usługi miały jak najwyższy poziom. Jednak czytelnicy i użytkownicy witryny "Uranii - Postępów Astronomii" samodzielnie i na własną odpowiedzialność decydują o wykorzystaniu materiałów, a także wszelkich odpowiedzi i komentarzy otrzymanych od redakcji. "Urania - Postępy Astronomii", jej redaktorzy i współpracownicy nie ponoszą żadnej, bezpośredniej lub pośredniej, odpowiedzialności z tytułu wykorzystania tych materiałów oraz dodatkowych odpowiedzi i komentarzy.