Przejdź do treści
Dodane przez grochowalski - 19 paź 2017

Pod koniec września ogłoszono zwycięzców prac plastycznych w Europejskim Konkursie Kosmicznym Odysseus II w dwóch kategoriach wiekowych: Junior Skywalkers oraz Senior Skywalkers. Konkurs cieszył się dużym powodzeniem – wpłynęło 2829 prac z 31 krajów, w tym z Polski aż 528 prac. Praca Otyli Korczak ze Świątnik Górnych pod tytułem “Europa w kosmosie – Europe in space” zajęła drugie miejsce w kategorii Junior Skywalkers.

Do finału konkursu w obu kategoriach plastycznych zakwalifikowano 122 prac. Ostatecznie spośród prac finałowych Jurorzy postanowili wyróżnić sześć. Wśród nich znalazła się również praca Otyli Korczak ze Świątnik Górnych. Jej obraz pod tytułem “Europa w kosmosie – Europe in space” zajął drugie miejsce w kategorii Junior Skywalkers. Wszystkie wyróżnione prace można zobaczyć na stronie pod tym adresem: http://blog.odysseus-contest.eu/congratulations-2017-skywalkers-winners/

Odysseus II to międzynarodowy konkurs o tematyce związanej z badaniami kosmicznymi. Konkurs ma inspirować młodych ludzi z całej Europy i angażować ich w badania kosmiczne. Zadaniem uczestników było stworzenie pracy plastycznej (uczniowie w wieku od 7 do 13 lat) lub projektu naukowego (uczniowie i studenci w wieku 14 – 22 lat).  Zgłoszone na konkurs projekty mogły dotyczyć wszystkich dziedzin nauki, które powiązane są z badaniami kosmicznymi. 

Konkurs Odysseus II realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020 przez konsorcjum złożone z 14 europejskich instytucji - m.in. z Centrum Badań Kosmicznych PAN, które koordynuje projekt na terenie Polski oraz Litwy, Łotwy i Estonii. Konkurs w Polsce odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Źródło: CBK PAN