Przejdź do treści
Dodane przez czart - 02 sty 2017
Klub Stypendystów Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ogłosił kolejną, dwunastą już, edycję konkursu o Nagrodę im. Artura Rojszczaka. Nagroda jest przyznawana młodym uczonym, których cechuje humanistyczna postawa i umiejętność wykraczania poza swoją specjalizacją naukową. Jedną z laureatek poprzednich edycji jest dr Agata Kołodziejczyk, biolożka popularyzująca astronomię.

Termin zgłoszeń mija 31 stycznia 2017 roku. Formalnie kandydatów do nagrody mogą zgłaszać członkowie Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ale czynią to na podstawie informacji od środowiska naukowego. W związku z tym do członków klubu można nadsyłać swoje sugestie.

Nagroda ma wysokość 5000 zł. Otrzymuje się ją indywidualnie. Przeznaczona jest dla młodych doktorów, którzy obronili pracę doktorską w ciągu ostatnich pięciu lat.

Celem konkursu jest promowanie humanistycznej postawy wśród naukowców, czyli szerokości horyzontów i horyzontów i umiejętności przekraczania granic swojej specjalizacji. Takie cechy posiadał Artur Rojszczak, filozof, który był jednym z założycieli klubu. Konkurs ma także promować działalność Fundacji na rzecz nauki Polskiej - członkami klubu są osoby, które w ubiegłych latach otrzymały stypendia od fundacji.

„Nie jest to, ściśle rzecz biorąc, nagroda za osiągnięcia naukowe, bowiem — zgodnie z Regulaminem — Laureat musi nie tylko prowadzić rzetelną działalność naukową, dydaktyczną i społeczną, ale również powinien umieć przekraczać granice swojej specjalizacji. Wzorca nie powinien więc stanowić nawet bardzo wybitny, ale zaszyty nosem w swoje kajety, uczony. Chodzi więc nie o promowanie ‘poprawności naukowej’, ale o postawy aktywne, o wyróżnienie ludzi, wokół których coś się dzieje, którzy potrafią swoją pasję naukową przenieść poza własne biurko czy stół laboratoryjny, a więc niezawężających swojego pola widzenia „końskimi okularami” własnej dyscypliny. (…) W naszej nauce, prześladowanej lokalnymi fundamentalizmami i totalną nieumiejętnością ogólnonaukowej dyskusji oraz brakiem autorefleksji nad samym sobą, takich postaw bardzo brakuje.” czytamy w komunikacie o ogłoszeniu konkurs (jest to cytat z wypowiedzi prof. dr hab. Macieja Grabskiego (1934-2016), wieloletniego prezesa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).

Regulamin nagrody i dokładniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej klubu. Można tam też znaleźć listę laureatów z ubiegłych lat.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej działa od 1991 roku, a Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiejod 2000 roku, przy czym jako osobne, zarejestrowane stowarzyszenie, od 2003 roku.

Więcej informacji:

Na zdjęciu:
Zdjęcie tytułowe z facebookowej strony Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Źródło: Klub Stypendystów FNP.