Przejdź do treści

Saturn jest drugą pod względem wielkości planetą Układu Słonecznego. Oprócz spektakularnych pierścieni posiada 62 księżyce, z których pierwsze odkryte zostały już w drugiej połowie XVII wieku. Jego księżyce można podzielić na dwie główne grupy: wewnętrzne i zewnętrzne satelity.

Wewnętrzne krążą po orbitach o promieniu do 3,5 mln kilometrów, a wśród nich jest 7 obiektów o kulistym kształcie, w tym Tytan, drugi pod względem wielkości księżyc w Układzie Słonecznym. Niektóre z tych księżyców są rozpatrywane jako miejsca gdzie mogły rozwinąć się proste formy organizmów.

Z kolei zewnętrzne księżyce Saturna są na ogół małymi obiektami o mocno ekscentrycznej orbicie o promieniu przekraczającym 11,2 mln. Podzielono je na trzy grupy: inuicką, nordycką oraz galijską.

Poniżej znajduje się lista wszystkich księżyców Saturna w kolejności rosnącej odległości od planety.