Przejdź do treści

Mastcam-Z - zestaw dwóch kamer masztowych do wykonywania obrazów panoramicznych, filmów wysokiej rozdzielczości i obrazów stereoskopowych powierzchni Marsa i właściwości atmosfery. Kamery bazują na urządzeniach Mastcam, w które wyposażony jest łazik Curiosity. Zostały wyposażone dodatkowo o możliwość wykonywania optycznego zbliżenia. Mastcam-Z został zbudowany przez firmę Malin Space Systems pod przewodnictwem naukowym Uniwersytetu w Arizonie.

 

Image

 

Położenie i cechy fizyczne instrumentu

 

Image

 

Kamery zostały umieszczone w strukturze masztowej łazika, na wysokości około 2 m. Kamery są od siebie oddalone o 24 cm. Masa całego urządzenia (kamery na maszcie, pojemnik z elektroniką i cele kalibracyjne) to około 4 kg.

 

Budowa urządzenia

 

Mastcam-Z to stereoskopowa kamera wielospektralna. Są to dwa identyczne urządzenia z mechanizmami zbliżenia optycznego, które mogą rejestrować szerokopasmowy obraz w świetle widzialnym przez filtr Bayera (RGB), 11 unikalnych wąskich pasmach światła widzialnego i bliskiej podczerwieni oraz 4-kolorowy filtr do bezpośredniego obrazowania Słońca.

 

Obraz rejestrowany jest za obracanym filtrem kołowym przez matrycę CCD (Truesense Kodak KAI-2020 CM) o rozdzielczości 1200 na 1600 pikseli, identyczną do tej, w które wyposażone są kamery Mastcam na łaziku Curiosity.

 

Kamery będą w stanie rejestrować obraz celów z rozdzielczością od 0,15 mm/px do 7,4 mm/px.

 

Zdjęcia i filmy uzyskane przez kamerę mogą być przechowywane w elektronice urządzenia (pamięć flash 8 GB i SDRAM 256 MB).

 

Zastosowanie

 

Kamera będzie wykorzystywana do rejestracji obrazów, filmów i obrazów 3D powierzchni Marsa i właściwości atmosfery. Obserwacje kamery pozwolą na ocenę geomorfologiczną krajobrazów marsjańskich, rejestrację informacji geologicznych wybranych celów łazika (mineralogia, tekstura, struktura skał, stratygrafia).

 

Kamera Mastcam-Z będzie też użyta do obserwacji chmur, zdarzeń związanych z podnoszeniem pyłu w powietrzu czy obserwacji zjawisk astronomicznych (jak np. zaćmienia).

 

Dodatkowo obrazy dostarczone przez kamery pomogą w nawigacji i sterowaniu łazikiem, pozwolą wybrać cele do prowadzenia badań innymi instrumentami i pomogą w ogólnym planowaniu misji.

 

Instrument ma dostarczać około 148 Mb danych na dzień marsjański.

 

 

Więcej informacji:

 

 

Opracował: Rafał Grabiański