Przejdź do treści

Logo Uranii

Logo Uranii - do pobrania przez organizatorów wydarzeń, którym patronuje nasze czasopismo i portal.

 

Logo Uranii - Postępów Astronomii


Logo Uranii - Postępów Astronomii

 

Istnieją dwa warianty logo. Podstawowym wariantem jest logo białe, natomiast w przypadku, gdy względy techniczne nie pozwalają na jego użycie (np. gdy tło jest białe albo jasne), używany jest wariant czarny.

 

Pobierz plik w formacie PNG z przezroczystym tłem

 

Pobierz pliki z logo w różnych formatach graficznych (wektorowych i bitmapowych, RGB i CMYK, wariant biały i czarny)

 

Warunki użycia logo Uranii:

- logo mogą użyć instytucje, organizacje i inne podmioty organizujące wydarzenia, które uzyskały patronat Uranii (w kontekście danego wydarzenia i jego reklamy)
- logo może znaleźć się na wydawnictwach, które uzyskały patronat Uranii
- logo może być użyte w prezentacjach edukacyjnych, naukowych lub z zakresu popularyzacji nauki, w których jest wspominana Urania
- inne przypadki użycia logo wymagają wcześniejszej zgody redakcji (pytanie można przesłać e-mailowo)

 


Pliki z logo Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) można natomiast znaleźć tutaj.