Przejdź do treści

Kontakt

Adres Redakcji:

Urania - Postępy Astronomii
Instytut Astronomii UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń

tel.: 600 663 640 (sekretariat), 509 44 17 17 (redaktor naczelny)
fax 056 611 30 09
e-mail do czasopisma: redakcja@urania.edu.pl
e-mail dla pytań o prenumeratę: urania@urania.edu.pl
e-mail do portalu: portal@urania.edu.pl

Adres WWW:
https://www.urania.edu.pl

Wiadomości i portal internetowy
Na ten adres można nadsyłać informacje o wydarzeniach bieżących i materiały do publikacji w portalu. To najszybsza droga, aby dana informacja znalazła się w internetowym portalu Uranii.
e-mail: portal@urania.edu.pl

Dystrybucja:
Agnieszka Górska-Pukownik
Urania - Postępy Astronomii
Instytut Astronomii UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. 600 663 640
e-mail: urania@urania.edu.pl


Wydawcy:

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa

tel. (0-22) 841 00 41 wew. 146
e-mail: zarzad@pta.edu.pl
WWW: https://www.pta.edu.pl

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii
ul. Miodowa 13 m. 35
31-055 Kraków
e-mail: zgptma@gmail.com
WWW: http://www.ptma.pl


Zespół redakcyjny czasopisma:

Maciej Mikołajewski (redaktor naczelny)
Wieńczysław Bykowski
Krzysztof Czart (zastępca redaktora naczelnego, portal internetowy
Jacek Drążkowski (grafika, skład)
Agnieszka Górska-Pukownik (sekretariat)
Sylwester Kołomański
Mateusz Krakowczyk
Marek Muciek
Roman Schreiber
Marek Substyk (zastępca redaktora naczelnego)
Bożena Wyrzykowska (korekta językowa)

Współpracownicy czasopisma:

Jan Desselberger
Tadeusz Figiel
Rafał Grabiański
Ewelina Grądzka
Paweł Z. Grochowalski
Jerzy Kuczyński
Agnieszka Nowak
Piotr Potępa
Przemysław Rudź
Mikołaj Sabat
Robert Szaj
Łukasz Woźniak
Przemysław Żołądek

Redaktorzy i współpracownicy portalu:

Krzysztof Czart (redaktor naczelny)
Mateusz Bartoszewski
Ryszard Biernikowicz
Wieńczysław Bykowski
Agnieszka Górska-Pukownik
Rafał Grabiański
Paweł Z. Grochowalski
Grzegorz Iwanicki
Tomasz Majerowicz
Piotr Majewski
Joanna Molenda-Żakowicz
Agnieszka Nowak
Bogumił Radajewski
Sebastian Soberski
Joanna Waliszewska


Korekta językowa w portalu:


Daria Andrzejewska
Izabela Dębska
Marek Misiak
Magdalena Świeczek-Gryboś