Przejdź do treści

O Uranii

"Urania - Postępy Astronomii" (PL ISSN 1689-6009) jest dwumiesięcznikiem poświęconym upowszechnianiu wiedzy astronomicznej. Czasopismo powstało w roku 1998 z połączenia "Uranii" (ISSN 0042-0794) - dotychczasowego miesięcznika Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, ukazującego się od 1922 r. i "Postępów Astronomii" (ISSN 0032-5414) - dotychczasowego kwartalnika Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, wychodzącego od 1953 r. Zachowana zostaje dotychczasowa numeracja "Uranii". Pismo jest częściowo finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji:

Wydawcy "Uranii":

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA)

Stowarzyszenie naukowe zrzeszające zawodowych astronomów. Celem PTA jest popieranie rozwoju nauk astronomicznych, ich dydaktyki i popularyzacji astronomii w społeczeństwie. Organizacja istnieje od 1923 roku.

Witryna internetowa: www.pta.edu.pl

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA)

Największa polska organizacja skupiająca miłośników astronomii i kosmosu. PTMA powstało w 1919 roku.

Witryna internetowa: www.ptma.pl