Przejdź do treści
Baran
Rys.1
NGC 772 [α: 01h 59m 20,3s, δ: +19° 00' 21''] — galaktyka spiralna o jasności 10,3 mag. i rozmiarach kątowych 7,5'×4,3'.
 
NGC 821 [α: 02h 08m 21,0s, δ: +10° 59' 44''] — galaktyka eliptyczna. Jasność tej galaktyki wynosi 10,7 mag. a rozmiary 2,4'×1,7'.
   Obie galaktyki będziemy mogli zaobserwować w teleskopie o średnicy 100-150 mm (powiększenie: 40-80×). W przypadku fotografowania obu galaktyk powinniśmy użyć ogniskowej z zakresu 1500-3000 mm.
 
NGC 680 [α: 01h 49m 47,4s, δ: +21° 58' 14''] — galaktyka spiralna o jasności 11,9 mag. i rozmiarach 1,8'×1,6'.
 
NGC 691 [α: 01h 50m 41,7s, δ: +21° 45' 35''] — galaktyka spiralna o rozmiarach 3,4'×2,5' i jasności 11,4 mag.
 
NGC 877 [α: 02h 17m 58,7s, δ: +14° 32' 50''] — galaktyka spiralna o jasności wizualnej wynoszącej 11,9 mag. i rozmiarach 2,4'×1,9'.
 
NGC 972 [α: 02h 34m 13,3s, δ: +29° 18' 41''] — kolejna galaktyka spiralna o jasności 11,4 mag. i rozmiarach 3,3'×1,6'.
 
NGC 1156 [α: 02h 59m 42,5s, δ: +25° 14' 15''] — galaktyka nieregularna o rozmiarach kątowych 3,3'×2,8' i jasności 11,7 mag.
   Do obserwacji powyższych 5 galaktyk powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 200-250 mm i powiększeniu 60-120 razy. Fotografowanie tych galaktyk wymaga użycia ogniskowych od 3000 do 5000 mm.
Bliźnięta
Rys.2
 
Bochum 1 [α: 06h 25m 30,0s, δ: +19° 46' 00''] — gromada otwarta gwiazd o jasności 7,9 mag.
 
Collinder 89 [α: 06h 18m 00,0s, δ: +23° 38' 00''] — gromada otwarta (15 gwiazd) o jasności 5,7 mag. i rozmiarach wynoszących około 35'.
 
NGC 2168 (M 35) [α: 06h 08m 54,0s, δ: +24° 20' 00''] — liczna gromada otwarta (200 gwiazd) o średnicy wynoszącej 28' i jasności 5,1 mag.
 
NGC 2129 [α: 06h 01m 00,0s, δ: +23° 18' 00''] — gromada otwarta (40 gwiazd) o jasności 6,7 mag. i rozmiarach wynoszących 7'.
   Do obserwacji wizualnych powyższych gromad gwiazd możemy użyć lornetki 10×50. W przypadku obserwacji fotograficznych powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 70-100 mm i ogniskowej 500-1500 mm.
 
IC 2157 [α: 06h 05m 00,0s, δ: +24° 00' 00''] — gromada otwarta (20 gwiazd) o średnicy 7' i jasności 8,4 mag.
 
NGC 2158 [α: 06h 07m 30,0s, δ: +24° 06' 00''] — gromada otwarta gwiazd o średnicy 5' i jasności 8,6 mag.
 
NGC 2331 [α: 07h 07m 12,0s, δ: +27° 21' 00''] — gromada otwarta (30 gwiazd) o jasności 8,5 mag. i średnicy 18'.
 
NGC 2395 [α: 07h 27m 06,0s, δ: +13° 35' 00''] — gromada otwarta (30 gwiazd) o średnicy 12' i jasności 8,0 mag.
 
NGC 2420 [α: 07h 38m 30,0s, δ: +21° 34' 00''] — stosunkowo liczna gromada otwarta (100 gwiazd) o jasności 8,3 mag. i średnicy wynoszącej 10'.
   Do obserwacji powyższych 5 gromad otwartych możemy użyć lornetki 20×60. Jeśli chcemy wykonać ich fotografię, to będziemy potrzebować teleskopu o średnicy 80-120 mm i ogniskowej z zakresu 1000-2000 mm.
 
NGC 2266 [α: 06h 43m 12,0s, δ: +26° 58' 00''] — gromada otwarta (50 gwiazd) o jasności 9,5 mag. i średnicy 7'.
 
NGC 2304 [α: 06h 55m 00,0s, δ: +18° 01' 00''] — gromada otwarta (30 gwiazd) o jasności 10 mag. i rozmiarach kątowych wynoszących 5'.
 
NGC 2355 [α: 07h 16m 54,0s, δ: +13° 47' 00''] — gromada otwarta (40 gwiazd) o średnicy 9' i jasności 9,7 mag.
   Odpowiednim instrumentem do obserwacji wizualnych pozostałych 3 gromad otwartych będzie teleskop o średnicy 100-150 mm i powiększeniu wynoszącym 40-80 razy. Fotografując powyższe gromady powinniśmy użyć ogniskowej z zakresu 1000-2000 mm.
 
NGC 2392 [α: 07h 29m 09,4s, δ: +20° 54' 45''] — mgławica planetarna o jasności 8,6 mag. i rozmiarach 47''×43''. W jej centrum znajduje się gwiazda o jasności 9,8 mag. Do obserwacji wizualnych odpowiedni będzie teleskop o średnicy 100-150 mm i powiększeniu 60-120 razy, natomiast fotografując NGC 2392 powinniśmy użyć teleskopu o średnicy 200-250 mm i ogniskowej 3000-5000 mm.
 
NGC 2339 [α: 07h 08m 20,7s, δ: +18° 46' 53''] — galaktyka spiralna o jasności 11,8 mag. i rozmiarach 2,7'×2,0'.
 
NGC 3691 [α: 07h 08m 01,6s, δ: +15° 10' 46''] — galaktyka spiralna o jasności 11,9 mag. i rozmiarach 2,2'×1,1'.
   Obie galaktyki będziemy mogli zaobserwować za pomocą teleskopu o średnicy 200-250 mm i powiększeniu 60-120 razy, natomiast w przypadku fotografowania powinniśmy użyć ogniskowej z zakresu 3000-5000 mm.
Wiesław Skórzyński
(Źródło: „Urania — PA” nr 2/2004)