Przejdź do treści

1. Sympozjum Romana Juszkiewicza - Nieliniowy Wszechświat

1. Sympozjum Romana Juszkiewicza - Nieliniowy Wszechświat
Przez kilka ostatnich dni sierpnia w Warszawie gościła czołówka światowych kosmologów. Powodem była konferencja zorganizowana przez kilka polskich instytutów naukowych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Sympozjum rozpoczęło się 24 sierpnia i trwało do 28 sierpnia 2015 r. Na pięciodniową konferencję do Warszawy przybyło 70 naukowców z całego świata. Sympozjum nosi nazwę ś.p. prof. Romana Juszkiewicza, jednego z najsłynniejszych polskich kosmologów. Mimo że to dopiero pierwsze sympozjum, to organizatorzy myślą już o organizacji kolejnych - impreza ma być cykliczna, stąd jedynka w nazwie.

Jak powiedział dr Wojciech Hellwing z Uniwersytetu w Durham, ideą Sympozjum jest stworzenie miejsca, które pozwoli na kontakt najmłodszych naukowców, również magistrantów czy doktorantów zajmujących się kosmologią, z doświadczoną i aktywną na arenie międzynarodowej kadrą naukową. Planowany cykliczny charakter wydarzenia ma sprzyjać rozwojowi polskiej kosmologii i wprowadzeniu młodych ludzi w świat zaawansowanych badań naukowych.

Podczas sympozjum omawiane były podstawowe problemy współczesnej kosmologii, czyli m.in. Jakie były pierwsze struktury jakie powstały w kosmosie? Jak powstają i ewoluują galaktyki? Jaka jest fizyczna natura ciemnej materii i ciemnej energii? Z czego i w jaki sposób powstała wielkoskalowa struktura Wszechświata, obserwowana w wielkich i głębokich przeglądach nieba. Jakie będą przyszłe losy naszego Wszechświata?

Wśród gości sympozjum znaleźli się prof. Carlos S. Frenk z Uniwersytetu w Durham, laureat Złotego Medalu Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz nagrody Grubnera przyznawanej przez Fundację Grubnera, dyrektor Instytutu Kosmologii Obliczeniowej, światowej sławy badacz własności oraz natury ciemnej materii i jej wpływu na ewolucję i strukturę galaktyk, a także prof. Adi Nusser z Instytutu Technologii Technion w Hajfie, znany specjalista zajmujący się badaniami ruchów własnych galaktyk, zmodyfikowanych teorii grawitacji i wielkoskalowej struktury Wszechświata. Udział wziął również prof. François R. Bouchet (Paryski Instytut Astrofizyki), jeden z szefów europejskiej misji Planck, który wygłosił wykład na temat mikrofalowego promieniowania tła. Z kolei dr hab. Agnieszka Pollo (Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego), miała prelekcję pt. „The VIPERS survey” na temat jednego z największych obecnie przeglądów odległych galaktyk, w którym uczestniczą też polscy badacze.

W organizację konferencji zaangażowane było kilka instytucji naukowych: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk (CAMK PAN), Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM), Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk (CFT PAN), Patronat nad sympozjum objęło Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA).

Sympozjum było rejestrowane kamerami ICM TV. Z nagrań ma powstać film ze wspomnieniami słynnych kosmologów o prof. Romanie Juszkiewiczu. Prof. dr hab. Roman Juszkiewicz jest nazywany ojcem polskiej kosmologii. Po ukończeniu Uniwersytetu Moskiewskiego im. W. Łomonosowa, gdzie jego opiekunem naukowym był Jakow Zeldowicz, w 1976 roku związał się z warszawskim ośrodkiem astrofizyki. Jego praca doktorska, „O słabonieliniowych zaburzeniach w modelu Friedmana” jest używanym do dziś podręcznikiem kosmologii. W swojej karierze naukowej współpracował między innymi z Johnem Barrowem, Jimem Peeblesem oraz Joe Silkem. Był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji:

Źródło: Uniwersytet Warszawski

Na zdjęciu:
Zbiorowe zdjęcie uczestników 1. Sympozjum Romana Juszkiewicz - Nieliniowy Wszechświat, które odbyło się w dniach 24-28 sierpnia w 2015 r. w Warszawie.


Reklama