Przejdź do treści

Bolid nad południowo-zachodnią Polską, 16 grudnia 2016

Wczoraj wieczorem, o godzinie 18:22 UT, nad południowo-zachodnią Polską zaobserwowano bardzo jasny bolid. Zjawisko udało się zarejestrować w stacjach PFN38 Podgórzyn oraz w stacji PFN62 Starowa Góra.

Bolid poruszał się w kierunku w przybliżeniu północnym, był bardzo wolny i  widoczny przez co najmniej 10 sekund. Świadkowie donoszą o wyraźnej fragmentacji bolidu, niektórzy też opisują efekty dźwiękowe podobne do wystrzałów. Niezbyt korzystne warunki atmosferyczne przeszkodziły w zebraniu odpowiedniej ilości danych z sieci PFN.

Tymczasem parametry bolidu zostały błyskawicznie wyznaczone przez Pavla Spurnego z instytutu astronomicznego w Ondrejovie. Na podstawie danych zebranych przez kamery Europejskiej Sieci Bolidowej stwierdzono że bolid zaczął się nad Czechami, nieco na zachód od miejscowości Nachod, w pobliżu granicy z Polską. Wysokość początkowa wynosiła 82.5 km. Trajektoria przebiegała nad południowo-zachodnią Polską i miała długość aż 209 kilometrów. Końcówkę zaobserwowano na wysokości 37.3 kilometra nieco na zachód od Krosna Odrzańskiego. Czas trwania bolidu był imponujący i wynosił 13 sekund. Trajektoria była płaska, nachylenie w końcowej części trajektorii wynosiło 11 stopni.

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo spadku meteorytu, niemniej ze względu na płaską trajektorię i długotrwałą, złożoną fragmentację, obszar możliwego spadku jest ogromny i nie ma realnych szans na odnalezienie jakichkolwiek fragmentów. Elementy orbitalne bolidu wskazują na to, że obiekt pochodził z głównego pasa planetoid.

Więcej informacji: