Przejdź do treści

Członkowie Argo Team z Politechniki Białostockiej ze stypendiami MNiSW

Jakub Czygier i Piotr Tomaszuk (Argo Team) z Politechniki Białostockiej

19 grudnia 2019 roku minister nauki i szkolnictwa wyższego spośród ponad tysiąca wniosków wyłonił grupę 488 studentów, którym przyznał jednorazowe stypendium w wysokości 17 tys. złotych. Wśród nich są dwaj studenci Wydziału Mechanicznego: Jakub Czygier i Piotr Tomaszuk. Obaj studiują automatykę i robotykę oraz pracują przy konstruowaniu analogów łazików marsjańskich w Kole Naukowym Robotyków (zespół Argo Team).

Kandydatury studentów z całej Polski ocenił zespół ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauki i sztuki. Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez zespół metodą punktową (stypendium otrzymały osoby, które uzyskały co najmniej 9 punktów). Uwzględniano osiągnięcia uzyskane do 30 września 2019 roku.

W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra dla studentów została zwiększona do 17 000 zł. To istotne wsparcie, które laureaci otrzymają w ramach jednej wypłaty.

Jakub Czygier pracuje nad systemami autonomicznymi, opracowując układ sterowania oparty o analizę obrazu przekazywanego z kamer pokładowych zamontowanych na analogu łazika marsjańskiego. Jako kierownik sekcji programistów w zespole Argo, nadzoruje również pracę nad systemem sterowania zdalnego robotem. Wraz zespołem zdobył laury na prestiżowych zawodach łazików marsjańskich w kraju i na świecie (II miejsce na Canadian International Rover Challenge organizowanych w prowincji Alberta, w Kanadzie oraz IV miejsce na European Rover Challenge organizowanych w Starachowicach). System wizyjny zamontowany na platformie testowej ARGO mini zajął II miejsce w zawodach Robochallenge w Bukareszcie. Jest współautorem referatu na temat opracowywanego przez zespół Argo systemu wizyjnego, który został zaakceptowany do prezentacji na konferencji Computer Vision Conference w Las Vegas, USA.

Piotr Tomaszuk pracował przy budowie analogu łazika marsjańskiego RED i wraz z drużyną wziął udział w zawodach University Rover Challenge. Z czasem objął kierownictwo w dziale elektroników. Samodzielnie opracował układy sterujące do prototypów oraz ostatecznej wersji robota Argo. Wraz z drużyną sięgnął po laury na prestiżowych zawodach analogów łazików marsjańskich, zdobywając: IV miejsce na zawodach European Rover Challenge 2018 w Starachowicach, II miejsce w Canadian International Rover Challenge 2018 w Kanadzie, V miejsce na zawodach European Rover Challenge 2016 w Jasionce k. Rzeszowa i VII miejsce w University Rover Challenge 2016 w USA. Piotr Tomaszuk został również doceniony przez fundację TECHNOTALENTY – zdobył pierwsze miejsce i główną nagrodę w konkursie Technotalenty 2015 w kategorii technika za projekt automatycznie sterowanej wycinarki plazmowej oraz wyróżnienie za projekt kamizelki poprawiającej widoczność rowerzystów na drodze „See me”. Jest autorem lub współautorem artykułów naukowych przezentowanych na międzynarodowych konferencjach: „Standalone integrated wheel drive module for use in electric powered wheelchair” – Biomdlore 2018, „Acceleration control approach of double inverted pendulum system” – 19th International Carpathian Control Conference (ICCC 2018), „Integrated drive system of robotic arm joint used in a mobile robot” – 23rd International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics (MMAR 2018) czy zaakceptowany do prezentacji artykuł: „Classical algorithm vs machine learning in recognition objects” – Computer Vision Conference (CVC 2019).

Dr hab. inż. Kazimierz Dzierżek, opiekun naukowy projektu Argo: Nie można uciec od stwierdzenia, że w przypadku Jakuba Czygiera mamy do czynienia ze studentem wybitnym, a potencjał, jaki w nim drzemie, może być w dalszym ciągu rozwijany dzięki jego pracowitości i zaangażowaniu w każdą rzecz, której się podejmuje. Natomiast Piotr Tomaszuk jest wybitnie uzdolnionym elektronikiem, którego wiedza i umiejętności są nie tylko ogromnym wsparciem dla zespołu budującego analogi łazików marsjańskich, z jego ekspertyz korzystają niekiedy nawet doktorzy. Tacy studenci, jak Pan Tomaszuk, są zdolni do osiągnięcia każdego z założonych przez siebie celów, a jestem tego pewien, że on mierzy wysoko.

Jakub Czygier i Piotr Tomaszuk zdobyli stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia także w roku akademickim 2018/2019, a Piotr także na rok akademicki 2016/2017.

Lista laureatów stypendium MNiSW za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Źródło: Politechnika Białostocka

Reklama