Przejdź do treści

Czyżby spadek aktywności jądra komety ISON?

Kometa C/2012 S1 (ISON) sfotografowana przez STEREO
Michał Drahus (Caltech/NRAO) oraz Israel Hermelo (IRAM, Granada), na podstawie obserwacji wykonanych 30-m radioteleskopem IRAM, opublikowali na stronie grupy dyskusyjnej comets-ml informacje na temat gwałtownego spadku aktywności w jądrze komety ISON.

Według obserwacji przeprowadzonych między 21, a 25 listopada, zanotowany został szybki, 20-krotny spadek jasności linii emisyjnych pochodzących od molekuł pierwotnych. Może to świadczyć o tym, że jądro w chwili obecnej jest w najlepszym wypadku marginalnie aktywne albo... nie istnieje!

Na podstawie danych spływających z sondy kosmicznej STEREO kometa nadal jest widoczna w polu widzenia jako obiekt o jasności około +2/+3 magnitudo. Warto śledzić zatem na zdjęciach STEREO i SOHO przelot komety podczas jej peryhelium. Zapewne najbliższe dni wyjaśnią sporo na temat powyższego zachowania.

Więcej informacji:

Autor: Michał Kusiak

Na zdjęciu:
Kometa C/2012 S1 ISON sfotografowana 25 listopada 2013 r. przez STEREO. Źródło: STEREO.Animacja z NASA z trajektorią komety ISON w Układzie Słonecznym: