Przejdź do treści

Doktorantka CBK PAN z nagrodą Prezesa PAN

Stypendia Prezesa PAN

Od pięciu lat doktoranci studiów doktoranckich, a od tego roku także szkół doktorskich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, mogą ubiegać się o stypendia Prezesa PAN przyznawane za wybitne osiągnięcia. Stypendia na rok akademicki 2020/2021 otrzymało dziesięcioro młodych naukowców, wśród których znalazła się doktorantka Centrum Badań Kosmicznych PAN mgr inż. Justyna Śliwińska.

W tym roku oceniono 59 wniosków, z którymi wystąpili do Prezesa PAN dyrektorzy instytutów PAN. Na podstawie sporządzonej listy rankingowej wniosków, uporządkowanych według liczby uzyskanych punktów, 25 listopada 2020 roku prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN, przyznał 10 stypendiów doktorantom, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów na tej liście. Stypendium wypłaci doktorantowi jednorazowo w 2020 roku instytut PAN ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Prezesa PAN.

Justyna Śliwińska w 2017 roku rozpoczęła studia doktoranckie w CBK PAN, w Zakładzie Geodezji Planetarnej, pod kierunkiem prof. Jolanty Nastuli. Tematyka jej badań naukowych obejmuje wyznaczanie i analizę czasowych zmian pola grawitacyjnego Ziemi otrzymanych z różnych typów danych, a także ocenę wpływu tych zmian na ruch bieguna ziemskiego. W tym celu wykorzystuje przede wszystkim obserwacje pola grawitacyjnego Ziemi z satelitarnych misji grawimetrycznych GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) i GRACE Follow-On. Jej prace dotyczą również oceny przydatności obserwacji innych satelitów znajdujących się na niskich orbitach okołoziemskich do określania zmian w ruchu obrotowym Ziemi.

Wykaz doktorantów, którym przyznano stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 (w kolejności alfabetycznej):

  1. Natalia Bryniarska – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
  2. Klaudia Czudek – Instytut Matematyczny PAN
  3. Alexandra Dobosz – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN
  4. Kinga Gawlińska – Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN
  5. Piotr Tadeusz Grochowalski – Instytut Fizyki PAN
  6. Paulina Komorek – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
  7. Karolina Elżbieciak-Piecka – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
  8. Ines Catarina Maoruovo Simoes – Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Neckiego PAN
  9. Justyna Śliwińska – Centrum Badań Kosmicznych PAN
  10. Karolina Trejgis – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN

Źródło: CBK PAN, Polska Akademia Nauk

Opracował: Paweł Z. Grochowalski

Reklama