Przejdź do treści

Dr inż. Adam Okniński członkiem międzynarodowych organizacji astronautycznych

Dr inż Adam Okniński na gali w Paryżu

Międzynarodowa Akademia Astronautyczna oraz Międzynarodowa Federacja Astronautyczna przyjęły do swojego grona kolejnego przedstawiciela Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, dr. inż. Adama Oknińskiego. Członkostwo w tych prestiżowych organizacjach jest docenieniem roli, jaką naukowcy i inżynierowie Instytutu pełnią w rozwoju technologii kosmicznych na świecie.

28 marca 2022 r. podczas dorocznej gali Międzynarodowej Akademii Astronautycznej (ang. International Academy of Astronautics, IAA) w Paryżu dr. inż. Adam Okniński, p.o. dyrektora Centrum Technologii Kosmicznych w Instytucie Lotnictwa, otrzymał nominację na członka korespondencyjnego IAA. Reprezentanci Akademii – prezydent John Schumacher, wiceprezydent Marius-Ioan Piso, wiceprzewodnicząca Chrysoula Kourtidou-Papadeli oraz sekretarz generalny Jean-Michel Conant – uzasadnili tę decyzję aktywnością Instytutu Lotnictwa na rzecz ekologicznych napędów kosmicznych oraz przyczynianiem się do budowy młodych kadr w sektorze technologii kosmicznych.

Członkiem zwyczajnym IAA od 1996 r. jest związany z Instytutem prof. Piotr Wolański. Od wielu lat w ramach Akademii działają także prof. Zbigniew Kłos i prof. Janusz Zieliński z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2021 r. członkami korespondencyjnymi są dr Grzegorz Rarata (Komisja Europejska) i dr inż. Adam Okniński.

Reprezentant Instytutu Lotnictwa w Komitecie Napędów Kosmicznych IAF

Pod koniec marca 2022 r. w Paryżu odbył się także doroczny zjazd Międzynarodowej Federacji Astronautycznej (ang. International Astronautical Federation, IAF), w czasie którego Adam Okniński otrzymał zaproszenie do udziału w obradach, a 29 marca został oficjalnie włączony do Komitetu Napędów Kosmicznych IAF.

Tym samym komitet docenił wkład Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w rozwój nowych technologii napędów rakietowych. Adam Okniński w komitecie IAF jest jednocześnie przedstawicielem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Przedstawiciel Instytutu i KBKiS PAN będzie działać u boku 47 inżynierów, naukowców i menedżerów z wiodących graczy sektora, między innymi: NASA JPL, NASA GRC, ESA, JAXA, DLR, CNES, ONERA, CIRA oraz firm: Aerojet Rocketdyne, ArianeGroup, Safran, Rafael oraz Reaction Engines.

Komitet Napędów Kosmicznych IAF odpowiada za kształtowanie działań Międzynarodowej Federacji Astronautycznej w domenie napędów rakiet i satelitów, pracuje na rzecz integracji środowiska oraz między innymi odpowiada za przygotowanie programu i wspiera organizację dorocznego Międzynarodowego Kongresu Astronautycznego, na którym co roku przedstawiciele Instytutu prezentują wybrane postępy w realizowanych pracach badawczych.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najnowocześniejszych placówek badawczych w Europie o tradycjach sięgających 1926 r. Instytut ściśle współpracuje ze światowymi potentatami przemysłu lotniczego takimi jak General Electric, Airbus czy Pratt&Whitney oraz instytucjami z branży kosmicznej, w tym z Europejską Agencją Kosmiczną. Strategicznymi obszarami badawczymi Instytutu są technologie lotnicze, kosmiczne oraz bezzałogowe. Prowadzone są tutaj także badania i usługi dla przemysłu krajowego i zagranicznego w zakresie technologii materiałowych, kompozytowych, przyrostowych, teledetekcyjnych, energetycznych oraz wydobywczych.

 

Źródło: Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama