Przejdź do treści

Dzień Polskiego Sektora Kosmicznego w ESOC

Piętnaście polskich firm uczestniczyło w spotkaniu z przedstawicielami ESA oraz pięciu europejskich konsorcjów realizujących kontrakty ESA, zorganizowanym 27 września 2016 r. przez Centrum Operacji Kosmicznych (ESOC) Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz Polską Agencję Komiczną.

Głównym celem wydarzenia było nawiązanie kontaktów i przeprowadzenie rozmów na temat możliwości współpracy biznesowej w zakresie zarządzania operacjami kosmicznymi i działalności stacji naziemnej, pomiędzy podmiotami polskimi i przedstawicielami ESA oraz reprezentantami konsorcjów, które będą realizować na zlecenie ESOC wieloletni kontrakt ramowy GOF9 (Ground Segment and Operation Framework Contract, edycja dziewiąta).

Na czele tych konsorcjów stoją uznane europejskie podmioty takie, jak: GMV Aerospace and Defence S.A.U. (ES), Telespazio VEGA Deutschland GmbH (DE), LSE Space GmbH (DE), a także Vitrociset Belgium Sprl (BE). Polski sektor kosmiczny reprezentowali przedstawiciele 15 przedsiębiorstw: Asseco SA, GMV Innovating Solutions Sp. z o.o., , iTTi Sp. z o.o., Creotech Instruments S.A., Hertz Systems SA, Newind Sp. z o.o., N7Mobile Sp. z o.o., Orange SA, PCO SA, Cezamat Sp. z o.o., Outsorcing Partner, Meris Space Technologies, Mobica Sp. z o.o., Space Kinetics, Adaptronica Sp. z o.o.

Polscy przedsiębiorcy zaprezentowali podczas spotkania swój potencjał i kompetencje w obszarach związanych m.in. z: przygotowaniem startu misji kosmicznej, łącznością, kontrolą i manewrowaniem satelitą, naziemną obserwacją obiektów kosmicznych, nawigacją satelitarną, tworzeniem i rozwojem infrastruktury naziemnej do łączności z satelitą (np. anteny), a także zagadnieniami związanymi z dokładnością pomiaru czasu (projektowanie i produkcja aparatury pomiarowej służącej do precyzyjnych porównań wskazań zegarów atomowych).

Dzień Polskiego Sektora Kosmicznego w Centrum Operacji Kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej w Darmstadt został zorganizowany z inicjatywy Polskiej Agencji Kosmicznej. POLSA, jako podmiot wspierający działania polskich przedsiębiorstw w sektorze kosmicznym liczy, że prezentacje na temat działalności stacji naziemnej ESA oraz kilkadziesiąt spotkań przeprowadzonych podczas tej wizyty, zarówno z przedstawicielami ESOC, jak i europejskich konsorcjów, przyniosą krajowym podmiotom wymierne korzyści oraz zaowocują realizacją, wspólnie z europejskimi partnerami interesujących projektów.

Źródło: polsa.gov.pl

Opracował:
Adam Tużnik

Więcej informacji:
Dzień Polskiego Sektora Kosmicznego w ESOC

Na ilustracji:
Grupa osób w siedzibie ESA. Źródło: polsa.gov.pl

Reklama