Przejdź do treści

Gwiezdne rodzeństwo w gromadzie otwartej IC 4651

Gromada otwarta IC 4651
Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) zaprezentowało zdjęcie bogatej gromady otwartej IC 4651, sfotografowanej za pomocą 2,2-metrowego teleskopu w Obserwatorium La Silla w Chile.

Gromada otwarta IC 4651 znajduje się w odległości 3000 lat świetlnych. Na niebie widoczna jest w gwiazdozbiorze Ołtarza. Wiek gromady astronomowie oceniają na 1,7 miliarda lat, co w porównaniu do innych gromad otwartych plasuje ją w średnim wieku. Gromadę odkrył Solon Bailey, który był pionierem budowania obserwatoriów na suchych terenach Andów. Znalazła się też w 1896 roku w katalogu opracowanym przez duńsko-irlandzkiego astronoma Johna Loiusa Emila Dreyera.

W Drodze Mlecznej występuje co najmniej 1000 gromad otwartych. Są dokładnie badane przez astronomów, bowiem wszystkie gwiazdy danej gromady powstały mniej więcej w tym samym czasie z jednego obłoku gazu. Wraz z upływem czasu struktura gromady zmienia się, wyczerpuje się gaz potrzebny do formowania nowych gwiazd oraz jest tracony w przestrzeń kosmiczną wokół gromady, masa gromady staje się na tyle mała, że zaczynają z niej uciekać gwiazdy.

Najnowsze obserwacje gromady IC 4651 potwierdzają tę prawidłowość. Obecnie masa tej gromady wynosi 630 mas Słońca, a w momencie swojego powstania miała prawdopodobnie nie mniej niż 8300 gwiazd o łącznej masie 5300 mas Słońca. Część z najmasywniejszych gwiazd wybuchła już jako supernowe, natomiast część innych przemieściła się w zewnętrzne obszary, a potem uciekła z gromady na skutek jej przejść obok wielkich obłoków gazu lub bliskich spotkań z sąsiednimi gromadami.

Zdjęcie zostało wykonane za pomocą instrumentu Wide Field Imager na 2,2-metrowym teleskopie MPG/ESO w Obserwatorium La Silla w Chile. Kamera zawiera kilka detektorów CCD o łącznej liczbie 67 milionów pikseli oraz może obserwować obszar równy tarczy Księżyca w pełni. Instrument posiada na wyposażeniu także 40 różnych filtrów w zakresie światła widzialnego oraz bliskiej podczerwieni.

Więcej informacji: