Przejdź do treści

Kepler odkrywa pięć nowych planet

Wizja artystyczna pozasłoneczej planety olbrzyma, okrążającej swą gwiazdę w bardzo bliskiej odległości.Zródło: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)

Nowy teleskop kosmiczny Kepler, którego głównym przeznaczeniem jest poszukiwanie planet podobnych do Ziemi, znakomicie wywiązuje się ze swojego zadania. W styczniu ogłoszono znalazienie pięciu nowych planet pozasłonecznych.Teleskop pracuje od marca 2009. W tym czasie zaobserwował około 150 tysięcy gwiazd "podejrzanych" o posiadanie własnych układów planetarnych i zbadał setki tzw. sygnatur planet - czyli danych obserwacyjnych, zgodnie z którymi dana gwiazda może, choć nie musi, być okrążana przez mniejszy glob.

Wiele z tych sygnatur okazało się być innymi obiektami - zazwyczaj po prostu niewielkimi i słabo świecącymi gwiazdami, które okrążają większe gwiazdy - w pięciu przypadkach dodatkowe obserwacje prowadzone z Ziemi potwierdziły, że obserwowany obiekt jest istotnie pozasłoneczną planetą. Wszystkie pięć nowych planet są planetami typu jowiszowego - wielkimi kulami gazu, podobnymi prawdopodobnie do planet olbrzymów znanych nam z Układu Słonecznego. Kepler poszukuje planet na zasadzie fotometrycznego pomiaru okresowych spadków jasności dalekich gwiazd. Gdy taka planeta przechodzi na tle tarczy gwiazdy (tzw. zjawisko tranzytu, podobne do obserwowanych zjawisk przejścia Wenus przez tarczę Słońca), częściowo osłabia blask swej gwiazdy. Rozmiar odkrytej tą metodą planety może być oszacowany z rozmiaru i kształtu tego spadku jasności.

Kepler będzie kontynuował swą misję do końca 2012 roku. Jego twórcy spodziewają się przyszłych odkryć planet typu ziemskiego - małych i skalistych, a dodatkowo mieszczących się w tzw. strefie zamieszkiwalnej (ang. habitable zone), czyli w takiej odległości od macierzystych gwiazd, która zapewnia warunki pozwalające na występowanie na powierzchni planety wody w stanie ciekłym, a zatem być może i form życia.

 

Źródło | Elżbieta Kuligowska

Na ilustracji: Wizja artystyczna pozasłoneczej planety olbrzyma, okrążającej swą gwiazdę w bardzo bliskiej odległości.Zródło: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)

(Tekst ukazał się pierwotnie w serwisie Orion, którego zasoby zostały włączone do portalu Urania)

Reklama