Przejdź do treści

W Kielcach odbyła się konferencja pt."Wykorzystanie Małych Teleskopów"

W dniach 23-25.09 w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencja na temat "Wykorzystania Małych Teleskopów". Organizatorami tej konferencji byli: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polskie Towarzystwo Astronomiczne i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii.

Głównym celem konferencji było przedstawienie możliwości wykorzystania małych teleskopów do fotometrycznych, astrometrycznych i spektroskopowych obserwacji astronomicznych oraz pokazanie, że amatorska astronomia ma istotny wpływ na wykorzystanie małych teleskopów. Jest to kolejna z serii konferencji dotyczących badań astronomicznych prowadzonych przy wykorzystaniu takich teleskopów.

Bardzo ważną rolą konferencji była integracja środowisk astronomicznych, szczególnie młodych astronomów (doktorantów, studentów starszych roczników). Na konferencji było można zapoznać się z działalnością prowadzoną w różnych ośrodkach naukowych, dowiedzieć się o możliwościach współpracy, odbywania staży, praktyk zawodowych itp.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych środowisk astronomicznych w Polsce, zarówno uniwersyteckich (m.in. z Kielc, Krakowa, Poznania, Warszawy, Wrocławia, Zielonej Góry), jak i astronomii amatorskiej (np. PTMA, Polska Sieć Bolidowa).

Warto również dodać, że ostatnia tego typu konferencja zorganizowana została ponad 3 lata temu w dniach 10-12 maja 2013 roku w Krakowie.

Opracował:
Adam Tużnik

Więcej informacji:
Oficjalna strona tegorocznej konferencji zorganizowanej w Kielcach

Na ilustracji:
Uczestnicy tegorocznej konferencji w Kielcach. Źródło: mt2016.ujk.edu.pl

Reklama