Przejdź do treści

Konferencja „Astronomia dla nauki i rozwoju społecznego”

Konferencja „Astronomia dla nauki i rozwoju społecznego”

Towarzystwo Astronomiczne Afryki Wschodniej (EAAS) ma przyjemność ogłosić VI edycję Warsztatów i I Szkołę Astronomii (EA-SA) w dniach 15–22 maja 2021 r. Wydarzenia te odbędą się pod hasłem: „Astronomia dla nauki i rozwoju społecznego”.

Miejscem VI Warsztatów EAAS i I Szkoły EA-SA będzie Dodoma, stolica Tanzanii, a ich gospodarzami będą Otwarty Uniwersytet Tanzanii (OUT), Uniwersytet Dodomy (UDOM) oraz Regionalne Biuro Rozwoju Astronomii Afryki Wschodniej (EA-ROAD).

Warsztaty EAAS i Szkoła EA-SA odbędą się w trybie hybrydowym, czyli zarówno stacjonarnie, jak i online. Część stacjonarna odbędzie się w Dodomie na terenie kampusu Uniwersytetu Dodomy (UDOM). Uczestnicy z całego świata mogą wziąć udział w tym wydarzeniu w trybie online.

Rejestracja jest BEZPŁATNA.

Głównymi celami warsztatów EAAS jest promowanie i wzmacnianie rozwoju astronomii w regionie Afryki Wschodniej i stworzenie platformy do tworzenia sieci kontaktów młodych i starszych członków społeczności naukowej. Warsztaty EAAS będą okazją do nawiązania regionalnej i międzynarodowej współpracy w zakresie badań, kształcenia kadry i nauczania astronomii. Przed warsztatami EAAS, East Africa School of Astronomy (EA-SA) zapewni szkolenie dla studentów studiów licencjackich i magisterskich realizujących programy związane z astronomią. EA-SA ma zapewnić młodym naukowcom nabycie umiejętności z zakresu astronomii, aparatury astronomicznej i zastosowań wymagających dużej ilości danych. Zachęcamy młodych naukowców, zwłaszcza z Afryki Wschodniej, do składania wniosków. Dostępnych jest kilka stypendiów dla potrzebujących kandydatów.

Program Warsztatów EAAS obejmuje zagadnienia naukowe z dziedziny astronomii planetarnej, astronomii i astrofizyki gwiazdowej, astronomii galaktycznej, pozagalaktycznej i międzygwiazdowej, astrofizyki wysokich energii, kosmologii, astronomii obserwacyjnej (instrumenty astronomiczne) oraz baz danych. Drugim obszarem tematycznym będą kwestie związane z rozwojem astronomii w regionie i połączone z tym sesje dotyczące edukacji astronomicznej, komunikacji i popularyzacji astronomii, astro-turystyki, ochrony ciemnego nieba i wspierania astronomii kulturowej. Spotkanie zakończy się dyskusją panelową na temat bieżących wyzwań i szans rozwoju astronomii w regionie.


Ważne daty:

  • Rozpoczęcie rejestracji: 15 lutego 2021 r
  • Termin nadsyłania streszczeń wystąpień: 15 marca 2021 r
  • Termin składania wniosków o dofinansowanie: 20 marca 2021 r.


Więcej informacji: 


Autor: Joanna Molenda-Żakowicz


Źródło: East African Astronomical Society Workshop

Na ilustracji: Informacja o VI Warsztacie EAAS i I Szkole Astronomii EA-SA Źródło: EAAS

Reklama