Przejdź do treści

Nieosłonięte superziemie oferują wskazówki dotyczące ewolucji gorących atmosfer

Wizja artystyczna przedstawiająca rozmiary omawianych egzoplanet.

Grupa astronomów odkryła dwie egzoplanety, skaliste superziemie pozbawione grubych pierwotnych atmosfer na bardzo bliskich orbitach wokół dwóch różnych czerwonych karłów. Planety te dają szansę na zbadanie ewolucji atmosfer gorących planet skalistych.

W tych badaniach Teleskop Subaru i inne teleskopy przeprowadziły obserwacje dwóch kandydatów na planety (TOI-1634b i TOI-1685b, pierwotnie zidentyfikowanych przez sondę kosmiczną TESS) wokół czerwonych karłów. Obie kandydatki znajdują się w gwiazdozbiorze Perseusza i w podobnej odległości od Ziemi; TOI-1634b jest odległa o 114 lat świetlnych, a TOI-1685b o 122 lata świetlne. Zespół potwierdził, że kandydatki są skalistymi superziemiami o skrajnie krótkich okresach orbitalnych, potrzebującymi mniej niż 24 ziemskie godziny na okrążenie swoich gwiazd.

Obserwacje prowadzone z użyciem spektrografu InfraRed Doppler (IRD) na Teleskopie Subaru, pozwoliły również zmierzyć masy tych planet i umożliwiły wgląd w ich strukturę wewnętrzną i atmosferyczną. Wyniki pokazały, że planety są „nagie”, co oznacza, że nie posiadają pierwotnych, grubych atmosfer wodorowo-helowych, prawdopodobnie z powodu oddziaływań z bardzo bliskimi gwiazdami macierzystymi. Stwarza to miejsce dla wtórnej atmosfery złożonej z gazów uwolnionych z wnętrza planety. Wyniki pokazują również, że TOI-1634b jest jedną z największych (1,8 promienia Ziemi) i najbardziej masywnych (10 mas Ziemi) planet wśród znanych skalistych planet o skrajnie krótkim okresie orbitalnym. Te nowe planety oferują doskonałe możliwości zbadania, jakie atmosfery, jeżeli w ogóle, mogą rozwinąć się na skalistych planetach o skrajnie krótkim okresie i dostarcza wskazówek, które pomogą zrozumieć, jak powstają takie niezwykłe planety.

Dalsze obserwacje prowadzone przez przyszłe teleskopy, w tym Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, będą miały na celu wykrycie i scharakteryzowanie atmosfer tych planet. Dr Teruyuki Hirano, główny autor tych badań, mówi Nasz projekt intensywnego śledzenia kandydatów na planety zidentyfikowanych przez TESS za pomocą Teleskopu Subaru nadal jest w toku, a wiele niezwykłych planet zostanie potwierdzonych w ciągu najbliższych kilku lat.

 

Więcej informacji:

Źródło: Subaru Telescope

Opracowanie:
Agnieszka Nowak

Na ilustracji: Wizja artystyczna przedstawiająca rozmiary omawianych egzoplanet. Planety wydają się być czerwone, ze względu na światło pochodzące od czerwonych karłów, wokół których krążą. Źródło: Astrobiology Center, NINS

Reklama