Przejdź do treści

Pierwsze wyniki dla bolidu z 06.10.2017

Wieczorem 6 października w Polsce nisko nad zachodnim horyzontem obserwowano bolid trwający kilkanaście sekund. Znamy już wstępne parametry trajektorii i orbity dla tego zjawiska. Bolid pojawił się na południowy wschód od Berlina, zakończył nad Bałtykiem na północ od wyspy Wolin. Wyniki udało się uzyskać dzięki dodatkowym danym dostarczonym przez niemieckie stacje bolidowe (w tym stacje należące do DLR).
Bolid pojawił się 6 października 2017 roku o godzinie 20:19:51 UT. Zaobserwowany przez stację PFN52 Stary Sielc oraz przez dwie stacje niemieckie zlokalizowane w pobliżu Berlina. Właśnie w pobliżu Berlina znajdował się początkowy punkt trajektorii, w punkcie tym wysokość wynosiła 84 kilometry a obserwowana prędkość 14.5 km/s. Trajektoria płaska, o długości ponad 200 kilometrów, czas trwania zjawiska jest niespotykany i wynosi aż 17.5 sekundy. Bolid poruszał się na północny wschód, wzdłuż granicy niemiecko-polskiej przecinając ją na północ od Szczecina. Punkt końcowy zaobserwowany został 5 kilometrów na północ od wyspy Wolin na wysokości 34 kilometrów, rzeczywisty końcowy punkt trajektorii znajdował się zapewne jeszcze dalej na północ (nie został zaobserwowany na żadnej kamerze tym niemniej obserwowana prędkość i hamowanie wskazuje na dodatkowe kilka kilometrów lotu). Parametry końcówki obserwowanego przelotu wskazują na spadek umiarkowanej wielkości meteorytu, podobnie jak w przypadku bolidu z 30 października meteoryt zakończył swój ciemny lot w falach Bałtyku, prawdopodobnie około 20-30 kilometrów na północ od wybrzeża.

Na zdjęciu - bolid z 6 października zaobserwowany przez stację PFN52 Stary Sielc

Reklama