Przejdź do treści

Projekt SWATNET z udziałem polskich fizyków z UMCS

Pogoda kosmiczna

Projekt SWATNET (Space Weather Awareness Training Network) ma na celu dokonanie przełomu w zrozumieniu fizycznych podstaw kluczowych czynników pogody kosmicznej, wpływających na Ziemię. W skład konsorcjum, któremu przewodzi Uniwersytet Helsiński, wchodzi także Katedra Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lublina. Projekt SWATNET realizowany jest w ramach programu Horyzont 2020.

Centrum Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie poinformowało 28 maja br. o sukcesie fizyków UMCS w programie Horyzont 2020! Zespół prof. Krzysztofa Murawskiego oraz prof. Stefaana Poedtsa uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej na realizację projektu z zakresu pogody kosmicznej.

Projekt o akronimie SWATNET (Space Weather Awareness Training Network) ma na celu dokonanie przełomu w zrozumieniu fizycznych podstaw kluczowych czynników pogody kosmicznej, wpływających na Ziemię.

Dzięki projektowi wyszkolone zostanie kolejne pokolenie heliofizyków, m.in. poprzez opracowanie i zastosowanie nowej metodologii, którą można wykorzystać do odkrycia podstawowych procesów fizycznych zachodzących w atmosferze słonecznej i przyczyniających się do pogody kosmicznej. Projekt przewidziany jest na 4 lata (2020-2024), a jego całościowy budżet wynosi ponad 3 mln euro (dokładnie 3,128,225.40 €).

Konsorcjum składa się z dziewięciu beneficjentów i siedmiu organizacji partnerskich, z siedmiu różnych państw europejskich, o zróżnicowanej i uzupełniającej się wiedzy specjalistycznej. Liderem projektu jest Helsingin Yliopisto (Uniwersytet Helsiński) z Finlandii. Ze strony UMCS w projekcie weźmie udział prof. Krzysztof Murawski (Katedra Fizyki Teoretycznej) oraz prof. Stefaan Poetds, zatrudniony na UMCS w ramach inicjatywy Research in Lublin.

Więcej szczegółów na temat projektu (w tym dane kontaktowe, streszczenie, lista wszystkich uczestników itp.) powinno być dostępnych w najbliższym czasie na stronie internetowej CORDIS, gdzie przedstawiane są wyniki badań wspieranych przez UE.

Polska w projekcie reprezentowana jest tylko przez fizyków z UMCS. Grupa ta może wykazać się doświadczeniem związanym z oddziaływaniem wiatru słonecznego z kometą Halleya i planetą Wenus. Zadaniem polskich członków konsorcjum jest modelowanie globalnego pola w koronie słonecznej. Do tego celu zostanie użyty kod, napisany przez grupę prof. Stefaana Poedtsa. Należy podkreślić, że to on był inicjatorem grantu po stronie UMCS. Z lubelską uczelnią profesor współpracuje od sześciu miesięcy.

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Źródło: UMCS

Foto: ©ESA / P. Carrill

Reklama