Przejdź do treści

Rozpoczęła się kampania F-HUNTERS obserwacji rozbłysków słonecznych

Kampania obserwacji rozbłysków słonecznych F-HUNTERS / F-CHROMA
Pojawiła się okazja dla astronomów amatorów na wsparcie naukowców w badaniach Słońca. 19 września wystartowała kampania obserwacyjna F-HUNTERS w ramach europejskiego projektu F-CHROMA. W Polsce koordynuje ją Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Kampania potrwa do 27 września 2015 r.

F-CHROMA to europejski projektem badawczy w ramach którego naukowcy pragną lepiej zrozumieć fizykę chromosfery słonecznej podczas rozbłysków. Zostaną przeprowadzone równoczesne obserwacje przez kilka znaczących obserwatoriów naziemnych i orbitalnych. Akcja potrwa w okresie 19-27 września 2015. W skoordynowanej kampanii oprócz zawodowych astronomów i heliofizyków oraz profesjonalnych obserwatoriów znaczący udział będą mieli także miłośnicy astronomii z całej Europy. Akcja nosi nazwę F-HUNTERS.

Naukowcom pomocne będą fotografie Słońca wykonywane przez astronomów amatorów. Obserwacje prowadzone za pomocą małych teleskopów nie tylko obejmują szersze pole widzenia, ale mogą także wypełnić luki w danych zbieranych przez zawodowych astronomów oraz stanowić materiał porównawczy. Użyteczne mogą być obserwacje wykonywane w filtrach H-alfa, Ca-K, Solar Continuum, a także w świetle białym. W kampanii mogą wziąć udział osoby dysponujące kamerami CCD lub lustrzankami cyfrowymi z trybem RAW.

W Polsce kampanię koordynuje Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, a w szczególności prof. dr hab. Arkadiusz Berlicki. Naukowiec mówi, że to pierwsza w historii badań zjawisk aktywnych na Słońcu kampania tak szerokiej współpracy astronomów amatorów i astronomów zawodowych.

Osoby chętne do udziału w kampanii F-HUNTERS znajdą pomocne informacje i instrukcje na stronie internetowej http://fchroma.astro.uni.wroc.pl/. Można także odwiedzić stronę na Facebooku https://www.facebook.com/fchroma.

Przypominamy, że w trakcie obserwacji Słońca trzeba zachować szczególną ostrożność i nie wolno patrzeć na Słońce przez teleskop lub lornetkę, które nie są wyposażone w odpowiednie filtry, gdyż grozi to utratą wzroku.

Więcej informacji:

Źródło: Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego

Reklama