Przejdź do treści

Utworzono park ciemnego nieba w pobliżu słynnych bagien Everglades

Droga Mleczna nad Big Cypress

Park ciemnego nieba Big Cypress jest już drugim tego typu parkiem powstałym w tym roku na Florydzie. Znajduje się w odległości 70 km od Miami, na obszarze odznaczającym się dużą bioróżnorodnością.

Park powstał na obszarze istniejącego od 1974 r. narodowego rezerwatu Big Cypress (Big Cypress National Preserve), który początkowo miał być częścią utworzonego w 1947 r. Parku Narodowego Everglades, wyznaczającego obecnie południową granicę rezerwatu. Teren parku w przeszłości zamieszkany był przez plemiona Indian, z których do dzisiaj najliczniej przetrwały Miccosukee oraz Seminole. Mimo ogromnych inwestycji w budownictwo mieszkaniowe na wybrzeżu południowej Florydy tutejsze środowisko przyrodnicze zostało w dużej części niemal nieskażone działalnością człowieka.

Poziom zanieczyszczenia świetlnego nad Big Cypress jest jednym z najniższych na terenach położonych na wschód od Missisipi. Jednak ochrona walorów ciemnego nieba na tych terenach jest istotna ze względu na wielką bioróżnorodność. Park zamieszkuje wiele gatunków rzadko występujących zwierząt m.in. pantera florydzka, niedźwiedź czarny, aligator oraz liczne gatunki ptaków i węży. Wiele z nich jest gatunkami prowadzącymi nocny tryb życia i znajdującymi się na liście zwierząt zagrożonymi wyginięciem. Aby chronić miejscową faunę oraz występujące tu walory nocnego nieba przez zanieczyszczeniem świetlnym okoliczne organizacje związane z astronomią amatorską oraz władze parku podjęły starania o włączenie Big Cypress do sieci międzynarodowych parków ciemnego nieba.

Certyfikat o ustanowieniu danego obszaru międzynarodowym obszarem ciemnego nieba (m.in. parkiem lub rezerwatem) wydawany jest przez Międzynarodowy Związek Ciemnego Nieba (IDA) z siedzibą w Arizonie. Personel Big Cypress musiał spełnić szereg wytycznych stawianych takim obszarom przez IDA. Park opracował projekt wraz z instrukcją gdzie oraz kiedy oświetlenie zewnętrze może być stosowane na obszarze parku. Personel wymienił także setki opraw lampowych nieodpowiadających wytycznym IDA.

Oprócz modyfikacji sieci oświetleniowej władze parku prowadzą także akcje edukacyjne związane z astronomią. W porozumieniu z parkiem miejscowe organizacje astronomiczne: South Florida Amateur Astronomers Association, International Dark Sky Association-South Florida Chapter oraz Everglades Astronomical Society prowadzą prelekcje astronomiczne i pokazy nieba w jednym z centrów parku. Najbliższy z nich odbędzie się 3 grudnia. Spotkania takie będą organizowane na terenie parku co miesiąc przez cały okres zimy.

Więcej informacji:


Opracowanie: Grzegorz Iwanicki

Źródło: IDA

Na ilustracji: Droga Mleczna nad parkiem Big Cypress. Źródło: IDA/Aaron Umpierre.