Prenumerata sponsorowana dla szkół - dofinansowanie z ministerstwa

Cyfrowe Archiwum Uranii

Zeskanowane archiwalne numery "Uranii"

Każdy z numerów jest do pobrania w formie pliku PDF oraz DjVu.

Obecnie dostępne są numery z lat 1922-1939. Archiwum będzie sukcesywnie uzupełniane o kolejne roczniki.


Rok 1922
Rok 1923
Rok 1924
Rok 1925
Rok 1926
Rok 1927
Rok 1928
Rok 1929
  Rok 1930
Rok 1931
Rok 1932
Rok 1933
Rok 1934
Rok 1935
  • W tym roku nie ukazywała się Urania

Rok 1936
Rok 1937
Rok 1938
Rok 1939


Pełne roczniki

Wszystkie numery z danego rocznika zebrane jako jeden plik.
Odnośniki prowadzą bezpośrednio do plików PDF.

1922 1923 1924 1925 1926
1927 1928 1929 1930 1931
1932 1933 1934 1935 1936
1937 1938 1939    


Numery Uranii według numeracji ciągłej:

Odnośniki bezpośrednio do plików PDF.

1 2 3-4 5 6
7-8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
33 34 35 36 37
38 39 40 41 42
43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53 54 55 56 57
58 59 60 61 62
63 64 65    


Odnośniki bezpośrednio do plików DjVu.

1 2 3-4 5 6
7-8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19 20 21 22
23 24 25 26 27
28 29 30 31 32
33 34 35 36 37
38 39 40 41 42
43 44 45 46 47
48 49 50 51 52
53 54 55 56 57
58 59 60 61 62
63 64 65    


Inne numery

Archiwum wybranych numerów z innych lat (stara wersja)


Pliki w formacie DjVu

Archiwalne Uranie w wersji DjVu udostępnione są także w zasobach Kujawsko-Pormoskiej Biblioteki Cyfrowej.

Strona Uranii w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej


Wyświetlanie plików PDF

Jeżeli masz problem z wyświetleniem pliku PDF, to bezpłatny program Adobe Reader możesz pobrać na przykład ze strony http://get.adobe.com/uk/reader/
Jest też wiele innych programów obsługujących pliki tego typu.


Uwagi

Tytuł "Uranja" nie jest błędem. Tak nazywało się czasopismo w pierwszych latach ukazywania się, zgodnie z zasadami ówczesnego języka polskiego.

W roku 1935 czasopismo nie ukazywało się.

Skany rozpoznano automatycznym oprogramowaniem OCR, dzięki czemu można przeszukiwać tekst w plikach (aczkolwiek mogą występować drobne błędy w niektórych słowach).

Skanowanie zostało wykonane przez Bibliotekę Uniwersytecką w Toruniu na zlecenie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Skan numeru 2/1932 wykonała biblioteka University of California, Berkeley (USA).

Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.