Prenumerata Uranii - tabela

Dla ułatwienia zestawiliśmy w tabeli różne wersje prenumeraty dwumiesięcznika "Urania - Postępy Astronomii" wraz z dostępnymi promocjami. Wybierz wersję odpowiednią dla siebie!
 

Prenumerata roczna60 zł
podstawowa forma prenumeraty indywidualnej, 6 numerów
Prenumerata przedłużona120 zł
12 numerów
Prenumerata sponsorowana dla szkół30 zł
6 numerów, tylko dla szkół i bibliotek szkolnych
Prenumerata roczna dla członków PTMA (zbiorowo)30 zł
6 numerów, wysyłka na adres oddziału, wpłata w oddziale PTMA
Prenumerata roczna dla członków PTMA (indywidualnie)40 zł
6 numerów, wysyłka na adres indywidualny, wpłata w oddziale PTMA


Ważne informacje:
- prenumerata dla członków Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) dotyczy tylko osób, które są członkami tej organizacji, wpłat należy dokonywać u skarbników oddziałów PTMA
- wersja z wysyłką zbiorową na oddział PTMA możliwa jest w przypadku co najmniej 5 egzemplarzy
- dotychczasowi prenumeratorzy indywidualni PTMA, mogą przedłużać prenumeraty samodzielnie (wpłata 40 zł na konto Uranii) wraz z oświadczeniem/informacją wysłaną na urania@urania.edu.pl o przynależności oddziałowej i mailowym adresem do władz oddziału. W przypadku niepotwierdzenia przynależności przez Oddział, wysyłka Uranii zostanie wstrzymana po numerze 4/2017
- promocje obowiązują do odwołania lub wyczerpania zapasów

Więcej informacji: