Prenumerata i numery archiwalne


Zasady prenumeraty "Uranii - Postępów Astronomii"

Przyjmujemy zamówienia na roczną prenumeratę czasopisma, rozpoczynającą się od dowolnego numeru (bieżącego lub jednego z dwóch najbliższych). Cena rocznej prenumeraty wynosi 60 zł (za 6 numerów dwumiesięcznika).

Możliwe jest także zamówienie przedłużonej prenumeraty w cenie 120 zł (za 12 kolejnych numerów).

Prenumerata zagraniczna jest 100% droższa. Istnieje także możliwość nabywania numerów archiwalnych.


Kontakt: urania@urania.edu.pl lub tel. 698 55 61 61.

ZAMÓW I OPŁAĆ PRENUMERATĘ PRZEZ INTERNET

Korzyści z prenumeraty:

  • płacisz mniej niż w kiosku (cena jednego numeru w kiosku to 12,90 zł), a w prenumeracie 10,00 zł - oszczędzasz 22%
  • pokrywamy koszty wysyłki pocztowej, otrzymasz czasopismo prosto do domu
  • prenumeratorzy mogą liczyć na różnego rodzaju bonusy - co pewien czas dołączamy do czasopisma różne gadżety astronomiczne (zobacz listę ostatnich bonusów)


Konto do wpłat:

Uwaga! Mamy nowy numer konta!

Polskie Towarzystwo Astronomiczne
ul. Bartycka 18
00-716 Warszawa


Millenium S.A.
nr 85 1160 2202 0000 0003 3341 8732


W tytule wpłaty prosimy określić od którego numeru ma rozpocząć się prenumerata (albo których numerów archiwalnych dotyczy) oraz podać adres do wysyłki. Proszę zwócić uwagę, iż w październiku 2017 r. zmienił się numer konta do wpłat.


Prenumerata sponsorowana dla szkół

Dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego mamy możliwość zaoferowania specjalnych prenumerat sponsorowanych dla szkół (z dopłatą z Ministerstwa). Szkoła płaci tylko 30 zł, a resztę kosztów finansuje ministerstwo. Zachęcamy szkoły do wykupienia prenumeraty sponsorowanej. Liczba prenumerat sponsorowanych jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szkoła ma prawo do jednej prenumeraty sponsorowanej. W przypadku zespołów szkół prenumeratę sponsorowaną może zamówić każda ze szkół wchodzących w skład zespołu. Oferta dotyczy szkół na terenie Polski.

Prenumeratę na rzecz szkoły może także opłacić jej sponsor (np. rada rodziców, firma, organizacja, osoba prywatna), warunkiem jest, aby prenumerata była realizowana na rzecz szkoły.


Prosimy szkoły o zgłaszanie się za pomocą formularza, albo e-mailowo urania@urania.edu.pl lub telefonicznie 698 55 61 61.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla szkół


Zasady prenumeraty dla członków PTMA oraz PTA

Członkowie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA), którzy mają opłacone składki członkowskie, otrzymają w ich ramach "Uranię" w roku 2017.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii (PTMA) mają prawo do prenumeraty Uranii na rok 2017 za połowę ceny (30 zł) przy wysyłce na adres oddziału PTMA lub w cenie 40 zł przy wysyłce na adres indywidualny. Opcja wysyłki zbiorowej jest przy co najmniej 5 egzemplarzach na oddział. Chęć takiej prenumeraty należy zgłaszać w swoim oddziale PTMA. Skarbników lub prezesów oddziałów prosimy o dokonywanie wpłat oraz o podanie imiennej listy prenumeratorów z adresem zbiorowym lub adresami indywidualnymi do wysyłki.

Dotychczasowi prenumeratorzy indywidualni PTMA mogą przedłużać prenumeraty samodzielnie (wpłata 40 zł na konto Uranii) wraz z oświadczeniem/informacją wysłaną na urania@urania.edu.pl o przynależności oddziałowej i mailowym adresem do władz oddziału. W przypadku niepotwierdzenia przynależności przez Oddział, wysyłka Uranii zostanie wstrzymana po numerze 4/2017.

 

Sprzedaż numerów archiwalnych

Numery archiwalne "Postępów Astronomii" 1992-1997 oraz "Uranii" 2001-2011 można zamawiać w cenie 5 zł za egzemplarz lub 25 zł za egzemplarz (dotyczy numerów bibliofilskich). Natomiast numery archiwalne z lat 2012-2013 kosztują po 11,90 zł. Część numerów archiwalnych jest już wyczerpana, obejrzyj dokładną listę dostępnych numerów.


ZAMÓW I OPŁAĆ NUMERY ARCHIWALNE PRZEZ INTERNET


Oferta specjalna dla szkół dotycząca numerów archiwalnych - zakończona

Bibliotekom szkolnym proponowaliśmy przesłanie wszystkich dostępnych archiwalnych numerów "Postępów Astronomii" oraz "Uranii" z lat 1992-2011 nieodpłatnie, za pokryciem kosztów wysyłki (30 zł). W pierwszej kolejności obsługiwane były szkoły posiadające szkolne obserwatoria astronomiczne, legitymujące się laureatami i finalistami Olimpiady Astronomicznej w Chorzowie i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomicznego w Grudziądzu. Z dniem 22.10.2013 oferta ta zostaje zamknięta.