Logo Uranii

Logo Uranii - do pobrania przez organizatorów wydarzeń, którym patronuje nasze czasopismo.


Logo Uranii - Postępów Astronomii


Logo o rozmiarze 300 pikseli

Logo o rozmiarze 500 pikseli

Duży plik z logo

Logo o rozmiarze 365 pikseli (format png, przezroczyste tło)Warunki użycia logo Uranii:
- logo mogą użyć instytucje, organizacje i inne podmioty organizujące wydarzenia, które uzyskały patronat Uranii (w kontekście danego wydarzenia i jego reklamy)
- logo może znaleźć się na wydawnictwach, które uzyskały patronat Uranii
- logo może być użyte w prezentacjach edukacyjnych, naukowych lub z zakresu popularyzacji nauki, w których jest wspominana Urania
- inne przypadki użycia logo wymagają wcześniejszej zgody redakcji (pytanie można przesłać e-mailowo)


Pliki z logo Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA) można natomiast znaleźć tutaj.