C/2013 A1 (Siding Spring)

Sondy kosmiczne zbadały wpływ przelotu komety na atmosferę Marsa

Spektrogramy z instrumentu MARSIS sondy Mars Express
Trzy sondy kosmiczne przeprowadziły obserwacje przelotu komety C/2013 A1 Siding Spring w pobliżu Marsa - MAVEN (amerykańska), Mars Reconnaissance Orbiter (amerykańska) oraz Mars Express (europejska). Naukowcom udało się ustalić własności jądra komety i zbadać wpływ przelotu na marsjańską atmosferę.

Łazik Opportunity zaobserwował kometę Siding Spring

19 października ok 20:30 CEST kometa C/2013 A1 (Siding Spring) minęła Marsa w odległości około 140 tys km. Kilkanaście minut później kometa znalazła się w polu widzenia jednego z instrumentów pracujących na powierzchni Marsa - łazika Opportunity, który wykonał dla niej pierwsze zdjęcia!

Kometa C/2013 A1 (Siding Spring) i jej bliski przelot koło Marsa

Położenie komety i Marsa w trakcie zbliżenia. Źródło: NASA, JPL
Już 19 października kometa C/2013 A1 w odległości około 140 tys km minie Marsa. W odnotowanej historii astronomii jest to najmniejsza obserwowana odległość komety od którejkolwiek z planet wewnętrznych!
Subscribe to RSS - C/2013 A1 (Siding Spring)