kosmos

Kosmos - są dwa, podobne, ale jednak nieco odmienne, znaczenia słowa kosmos. Pojęcie to można rozumieć jako synonim dla słowa Wszechświat, czyli wszystkiego co nas otacza, zarówno na Ziemi, jak i poza nią. Pojęcie kosmos bywa też używane w znaczeniu "przestrzeni kosmicznej", czyli tego co znajduje się poza Ziemią, ponad jej atmosferą (np. lot w kosmos, loty kosmiczne). Spotyka się pisownię z zastosowaniem dużej litery (Kosmos), jak i małej (kosmos).

Trwają konsultacje w sprawie Polskiej Strategii Kosmicznej

Jeszcze kilka dni zostało na nadsyłanie uwag w sprawie założeń Polskiej Strategii Kosmicznej. Zainteresowane podmioty mogą je nadsyłać do Ministerstwa Rozwoju do 21 października 2016 r.

Ogłoszono Polską Strategię Kosmiczną

Jadwiga Emilewicz - Wiceminister Rozwoju
Nasz kraj coraz poważniej podchodzi do sfery działań związanych z kosmosem, zarówno naukowych, jak i przemysłowych. Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiły założenia polskiej strategii kosmicznej na najbliższe lata. Nastąpiło to 12 września podczas robotyczno-kosmicznej konferencji odbywającej się koło Rzeszowa i towarzyszących jej zawodów European Rover Challenge 2016.
Subscribe to RSS - kosmos