Przejdź do treści
Urania nr 2/1926 (Uranja nr 2/1926)
Numer
2/1926
Numeracja ciągła
12
Treść zeszytu:

M. Łobanow, Chemja gwiazd, str. 29

E. Stenz, O pewnych rozważaniach aerologicznych Kopernika, str. 36

M. Białęcki, Obserwacje powierzchni Księżyca, str. 42

W. Skup, O obserwacjach astronomicznych na morzu, str. 47

E. Stenz, Obserwacje, str. 49

Kronika Astronomiczna, str. 50

Kronika T. M. A., str. 52

Sprawozdanie z dorocznego Walnego Zebrania T.M.A., str. 52

Sprawozdanie z działalności T. M. A., str. 53

Lista nowych członków T. M. A., str. 56

Roje Meteorów, str. 56

DODATEK - Tajemnice Wszechświata (Horyzont i równik), str. 8