Przejdź do treści
Urania nr 2/1937
Numer
2/1937
Numeracja ciągła
54
Treść zeszytu:

Prof. Dr Eugeniusz Rybka, narodziny 5-metrowego zwierciadła astronomicznego, str. 21

Prof. Dr F. Kępiński, Wpływ ekstynkcji na jasność pozorną gwiazd, str. 24

Dr Edward Stenz, O meteorycie Pułtuskim - Koniec pewnej legendy, str. 29

Instrukcja dla obserwatorów meteorów, str. 31

Kronika naukowa

     E.R., Nowe komety, str. 33

     E.R., Gwiazdy nowe, str. 33

XV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich, str. 34

P.I., Nowe obserwatorium prywatne, str. 37

Kalendarz astronomiczny na czerwiec i lipiec 1937 r., str. 38