Przejdź do treści

Urania nr 3/1937Treść zeszytu:

Mgr Antoni Opolski, Źródła promieniowania gwiazd, str. 41

Inż. Józef Kamieński, Sygnały czasu, str. 46

Sprawy Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii, str. 50

Kronika naukowa


     E.R., Nowe komety, str. 53

     E.R., ζ Aurigae, str. 53

     E.R., Bardzo odległa gwiazda zmienna, str. 53

     E.R., Ruch obrotowy gromad kulistych gwiazd, str. 54

     E.R., Prędkości radialne 100 mgławic pozagalaktycznych, str. 54

     E.R., Całkowite zaćmienie Słońca 8 czerwca r. b., str. 54

     E.R., 50-lecie miłośniczego towarzystwa astronomicznego, str. 55

     E.R., Aluminiowanie zwierciadeł astronomicznych, str. 55

     j.mr., Obserwatorium w stratosferze, str. 55

     j.mr., Echa zaćmienia Słońca z 1936 roku, str. 56

     j.mr., Czy świat się rozszerza, str. 56

j.mr., Niebo w lecie 1937 r., str. 57

Kalendarz astronomiczny na sierpień, wrzesień i październik 1937 r., str. 58


Załącznik Rozmiar
Urania nr 3/1937 (wersja PDF) (2.81 MB) 2.81 MB
Urania nr 3/1937 (wersja DjVu) (1 MB) 1 MB