Przejdź do treści

Urania nr 3-4/1930

Uranja nr 3-4/1930Treść zeszytu:

Wiesław Opalski, Mgławice pozagalaktyczne, str. 33

A.Stachy, O sposobach odliczania daty święta Wielkiej Nocy, str. 39

Marjan Wojtowicz, Ś.p. Prof. Dr. Marcin Ernst, str. 43


Z życia Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Centralnego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji za rok 1929, str. 45

Sprawozdanie Zarządu Oddziału Lwowskiego Polskiego T-wa Przyjaciół Astron. Za okres od 3 lutego do 14 grudnia 1929 r. przedłożone na Zebraniu Walnem Oddziału w dniu 14.XII 1929 roku we Lwowie, str. 47

Lista członków Oddziału Lwowskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji, str. 48

Sprawozdanie z działalności Oddziału Warszawskiego P. T. P. A., str. 49

Spis członków Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji, str. 53

Sprawozdanie kasowe Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomji za rok 1929, str. 56


Kronika astronomiczna

L.O., Kometa Wilka (1930 c), str. 57

L.O., Planeta pozaneptunowa Pluton, str. 57

J.W., Krótkookresowa zmienność jasności i prędkości radialnych ε Aurigae, str. 58

L.O., Część Drogi Mlecznej w Tarczy Sobieskiego, str. 58


Inż. Z. Chełmoński, Tajemnice Wszechświata (Na szlakach nieskończoności) Gwiazdy stałe, str. 59


Załącznik Rozmiar
Urania nr 3-4/1930 (wersja PDF) (12.38 MB) 12.38 MB
Urania nr 3-4/1930 (wersja DjVu) (1.06 MB) 1.06 MB